internationaaldiscussie

links 

 

 

nieuws en persberichten

Het akkoord van Geneve tussen Palestijnen en Israeliers Lees verder

Bolivia

Bolivia: de opstand van het platteland

Zie verder over de opstand:

http://www.zmag.org/content/
http://www.zmag.org/lam/boliviawatch.htm
http://www.nadir.org/
http://www.counterpunch.org/hylton10152003.html
http://www.bolivia.be/

Http://www.ambras.org/_interview/morales.htm
http://argentina.indymedia.org/features/english/
http://bolivia.indymedia.org/
http://www.noticias.nl/

"Keer de leegheid van links" "van conservatieve rituelen naar constructieve hulp"
door Ernst Naber Het zelfgemaakte bord met de humoristische oneliner, de partijvlaggen, -folders en -sprekers, de aanwezige organisaties, zelfs plaats en route van de Keer-het-Tij demo vormen een sterk gerafeld ritueel van vergane linkse glorie. Lees verder

Het Westen wordt sterker door immigratie
Johan Norberg Arbeidsmigratie is misschien wel een van de meest doeltreffende manieren om de armoede in de wereld te overwinnen.Lees verder

Politieke actie, theater, kunst, spektakel kan het samen?
Ed Hollants, Autonoom Centrum, 21 september 2003
Artikel geschreven voor Buiten de Orde van oktober
De laatste tien jaar is het overheersende beeld van radicale acties verschoven van gewelddadig karakter met de kleur zwart als hoofdtoon naar een meer kleurrijk geheel. Acties worden op creatieve wijze gevoerd en niet meteen met geweld  geassocieerd terwijl wel degelijk schade aangericht wordt met als doel het uitoefenen van druk.Lees verder

 

Answers please, Mr Bush 
Michael Moore fired his opening salvo against George Bush and his rightwing cronies with his bestseller Stupid White Men. Now the president is in his sights again. In this second extract from his new book he asks his old enemy seven awkward questions Lees verder

Voorgenomen groepsuitzetting naar Kinshasa onverantwoord Lees verder

Uitzetcentrum voor snelle deportatie
Jaarlijks 4000 mensen zonder papieren opgesloten in loods met
containers. "Het is geen gevangenis", zegt woordvoerder Maud Bredero van Justitie over het nieuwe uitzetcentrum op Rotterdam Airport, op 27 juni jl in gebruik genomen. .Lees verder

Botonderzoek IND is niet betrouwbaar'
Het leeftijdsonderzoek waarmee de Immigratie- en
Naturalisatiedienst (IND) bepaalt of jonge asielzoekers ouder of jonger zijn dan 20 jaar, is onbetrouwbaar.Lees verder

"The Netherlands deports Nigerians"
Intensifying of the number of deportations, European charter
deportations, gate checks at Schiphol airport, boarding checks in the
countries of origin, implementation of force.Lees verder

VERKLARING MEDEGEVANGENE VAN HEER BARAYA
interview op 30 juli 2003 De geïnterviewde is een Franssprekende Westafrikaan die op de afdeling van de heer Baraya zat. Pas na diens dood is hij vrij gekomen. Hij had geregeld contact met hem. Lees verder

 

TEL AVIV'S INFLUENCE ON AMERICAN INSTITUTIONS
US: the pro-Sharon thinktank Lees verder

 

De dood van Baraya eindelijk in opspraak

Op 14 januari overleed de heer F. Baraya uit Burkina Faso in zijn cel in het grenshospitium te Amsterdam. Wij schreven daar toen een persberichtje over. Er verscheen een artikel in Trouw en afgelopen week in de Volkskrant. Het blijkt om medisch falen te gaan. Je kunt dus zeggen dood door schuld.

 

Lees artikel Trouw

artikel Volkskrant

oproep wake voor as zondag 3 augustus

persverklaring van AC 21 januari

Brief van de gedetineerden 24 januari

 

en oa ook andere medische misstanden in Grenshospitium en  Grensgevangen

 

 

 

Vrouwenhandel verkeerd bestreden
Ronselaars zorgen snel voor nieuwe lading slachtoffers. Illegale prostituees uitzetten is niet de weg om vrouwenhandel tegen te gaan.Lees verder

Verklaring over de uitzetting illegale prostituees 
Amsterdam, juni 2003 van deelnemers uit het Platform verbetering positie (migranten) prostitueesLees verder

 

Foto's uit Evian

De eerste aktie het kamp
De blokkade 1
De Blokkade 2
De aktie bij WTO 1
De aktie bij WTO 2

-G8 2003 EVIAN een verslag
Aktie bij WTO
Aktie blokkade succes
Autonoom Centrum tegen G8 top
De uitdaging van Evian: Water uit GATS !

A Road Map to Nowhere
Or: Much Ado About Nothing Lees verder

Routekaart leidt niet naar vrede
Na veel vertraging maakte het Kwartet – bestaande uit de VS, de VN, de EU en Rusland – op 30 april de lang verwachte ‘routekaart’ openbaar. Die moet in drie fasen leiden tot de beëindiging van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Lees verder

Eurocharters
EU-landen werken steeds intensiever samen in het collectief
deporteren van uitgeprocedeerde vluchtelingen en mensen zonder
verblijfspapieren. De hierbij betrokken diensten zijn ministeries van
Justitie en Buitenlandse Zaken, grensbewakingsdiensten en
vreemdelingenpolitie. Lees verder

Saddam, sleutelfiguur in eerdere CIA-samenzweringen
De strijdkrachten van de VS mogen nu wel alles afzoeken naar de Irakese dictator Saddam Hoessein, maar in het verleden werd Saddam door de Ameri­kaanse inlichtingendienst beschouwd als een bolwerk van anticommunisme en hebben zij hem meer dan 40 jaar gebruikt als hun werktuig, dit volgens voormalige diplo­maten en ambtenaren van de inlichtingendienst.Lees verder

RE-COLONIZING IRAQ TARIQ ALI Lees verder

Background/ Betting on Abu Mazen - to Lose
The "road map" has been unfurled at last, its destination a independent Palestine by 2005. So why are so many Israeli government hawks walking around with smiles on their faces? Lees verder

 

Rachel Corrie een amerikaanse vredesactiviste in aktie vlak voordat ze overreden wordt door Israelisch leger buldozer op 16 maart. Zij probeerde de sloop van woningen te voorkomen in Gaza. Lees een brief van haar

BIJZONDERE BESCHERMING BURGERS (BBB) 
in aktie tegen preventief fouilleren!Lees verder

MILITAIRE CHARTERS TER DEPORTATIE VAN VLUCHTELINGEN EN ILLEGALEN 
Op 26 februari 2003 ondertekenden de tekenden de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Defensie/de Luchtmacht een convenant,, waarin is vastgelegd dat militaire vliegtuigen groepsuitzettingen uitvoeren vanaf militaire vliegvelden en Schiphol. 
Lees verder

ASIELOPVANG IN DE REGIO
Oplossing of utopie? De opvang van asielzoekers in de regio van herkomst staat opnieuw in het middelpunt van de belangstelling. Het demissionaire kabinet Balkenende definieerde opvang in de regio als gewenste oplossing voor het asielvraagstuk. Lees verder

De onveilige puinhopen van het kapitalisme
Veiligheid. Tijdens de afgelopen verkiezingscampagne was het één van de meest bediscussieerde onderwerpen. Politieke partijen probeerden elkaar voortdurend af te troeven met voorstellen voor maatregelen die de veiligheid, of in ieder geval het gevoel ervan, moeten vergroten.
Lees verder

Bedenkingen bij de GATS-onderhandelingen
GATS is wel degelijk een bedreiging voor het voortbestaan van de openbare diensten zoals wij die nu kennen.Lees verder

Waar gaat het om bij de GATS-onderhandelingen? En waarom speelt dit alles zich achter schermen af?
Tot 11 januari 2003 kon u bij de Europese Commissie voorstellen doen of opmerkingen plaatsen over de GATS. Goede kans dat u dat niet gedaan hebt, omdat u niet wist waar het over ging.Lees verder

Lees veel meer over de GATS bij Attac vlaaderen

Gringo Go Home
A report from Bolivia
At this time the count is 21 dead in the past two days and hundreds of wounded and arrested all over the country. All day, workers, campesinos, and youth mobilized in La Paz, Cochabamba, and Santa Cruz. Lees verder

Algemene identificatieplicht ondoordacht
Minister Donner van Justitie is met zijn voorstel een permanente identificatieplicht in de voeren op de verkeerde weg, vindt P.J. Hustinx voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens. Lees verder

Bijna burgeroorlog in Bolivia Lees verder

Is politiek-zionistische droom een vergissing?
Er vallen wekelijks doden en veel mensen verlaten het land. Ook economisch verkeert het land in een impasse. Zelfs het voortbestaan van Israël lijkt niet zonder gevaar.Lees verder

URGENTE BRIEF VAN ´ILLEGALEN´
UIT GRENSGEVANGENIS N.A.V. OVERLEDEN MEDE-GEVANGENE
Onderstaande brief is verzonden door papierloze mensen in vreemdelingendetentie in de grensgevangenis A'dam Z-O. Zij schreven de brief naar aanleiding van het overlijdensbericht van een zieke medegevangene uit Burkina Faso op 14 januari 2003. Zij reageerden met een honger- en werkstaking en middels deze brie
Lees verder

Klas geschokt over uitzetting

World Social Forum in Porto Alegre
— door Naomi Klein
Het sleutelwoord op het World Social Forum dit jaar, in Porto Alegre, Brazilië, was «groot».
Grote toeloop: meer dan honderdduizend afgevaardigden! Grote toespraken: meer dan vijftienduizend mensen propten zich naar binnen om Noam Chomsky te zien! En vooral: grote mannen.Lees verder

PERSBERICHT 21-01-'03
ILLEGAAL OVERLEDEN IN GRENSHOSPITIUM A'DAM Z-O
Lees Verder

Identificatieplicht
Iedereen van twaalf jaar en ouder moet voortaan een geldig legitimatiebewijs bij zich dragen. Dat is althans de mening van demissionair minister van Justitie Donner. Lees verder

AUSWEIS BITTE
In een eind jaren tachtig door de Leidse Invalshoek uitgegeven bro­chure over de identificatieplicht, begint een artikel met de volgen­de zinnen: "De hele discussie over het al dan niet invoeren van een identificatieplicht heeft nog het meeste weg van een loop­gravenoorlog.Lees verder

Wat de globaliseringsbeweging vergeet
De succesvolle opmars van de wereldwijde globaliseringsbeweging is het resultaat van een tweetandige strategie. Ondemocratische instellingen worden op transnationaal niveau aangevallen terwijl op lokaal niveau democratische ruimte wordt geschapen waarin een 'andere wereld' kan worden opgebouwd. Nu alle aandacht uitgaat naar de protesten komt er van die opbouw weinig terecht. Raakt de beweging tandeloos?Lees verder

Zin en onzin van de razzia's tegen illegalen
De afgelopen maand zijn in Den Haag en in Amsterdam razzia's uitgevoerd tegen illegalen. Twee à driehonderd mensen zijn het land uitgezet. Er is nog veel onduidelijk over hoe de autoriteiten precies te werk zijn gegaan bij de razzia's. Zij hebben dus nog veel uit te leggen. Desondanks is het wel mogelijk om enkele voorlopige conclusies te trekken.Lees verder

Autumn Reflections
The growth of the movement is in fact being accompanied by a decline in its effectiveness. Seattle and Prague were real victories for the movement, as even its opponents were forced to admit.Lees verder

 

De valstrik van de dubbele moraal
Jan Willem Stutje, Paul Mepschen 08-12-2002 bron: Grenzeloos

Normen en waarden zijn de nieuwe toverwoorden in de Nederlandse politiek. Waar komt die plotselinge obsessie vandaan? De samenleving is onvriendelijker, ongeduldiger en gewelddadiger geworden, maar in hoeverre heeft deze ontwikkeling met ‘normen en waarden’ te maken?Lees verder

Zuidelijke visies op Noord-Zuid kwesties
Zuidelijk visies op Noord-Zuid kwesties en alternatieven vanuit volksbewegingen; van symptoombestrijding naar systematische aanpak.
Voordracht van Dot Keet (Jubilee South) tijdens European Social Forum in Florence.Lees verder

Inval onrechtmatig
Nadat drie affiches met artikel op de voorpagina van het Parool zijn geplaatst, een item op AT5 is geweest, Tweede Kamer vragen zijn gesteld, Gemeenteraads vragen zijn gesteld en een brief is uitgegaan van het Klachten buro politioptreden heeft justitie/politie eieren voor haar geld gekozen.Lees verder

Politie valt Autonoom Centrum binnen.
Donderdag 10 okt rond vijf uur zijn twee politie-agenten het AC binnen
getreden en hebben daar affiches en pamfletten in beslag genomen.
Het gaat om de affiches met de tekst 'Stop Israelische nederzettingen
in Palestina-Boycot Israël en dat van Che Laden. Inmiddels staan afbeeldingen op de voorkant van Het Parool van vrijdag 11 okt
Lees verder

Bikejam easy filmpje

Guerrilla expo
De Vrije Ruimte en het Autonoom Centrum organiseren in oktoberber een groots opgezet spektakel onder de naam guerrilla expo. De Guerrilla Expo wil een letterlijke inbreuk in de stedelijke structuur zijn, maar zal door een uitnodigende vormgeving ook versmelten met haar omgeving. Het continue proces van de gedeelde en bevochte stad komt daarmee terug in het karakter van de expositie. Hier een eerste schrijven. Lees verder

DE PERSVERKLARING

Foto's easycity

Study: Israel leads in ignoring Security Council resolutions Lees verder

Het einde van de Amerikaanse hegemonie - een eenzame supermacht 
Essay het einde van de Amerikaanse hegemonie - een eenzame supermacht Schreef Immanual Wallerstein eind juni voor het juli/augustus nummer van het blad Foreign Policy. De Verenigde Staten zijn volgens hem verworden tot een gevaarlijk zwalkend land, heersers zonder volgelingen. De Amerikanen aarzelen tussen het patriottisch vuur waarmee elke president in oorlogstijd wordt gesteund en de drang om zich afzijdig te houden. Als de haviken winnen, voltrekt de onafwendbare neergang van de Amerikaanse wereldheerschappij zich het snelst. Lees verder

Aktie bij opening ING kantoor tegen privatisering van water in Bolivia Lees Verder

Voor verslagen en discussie teksten van de Peoples Global Action konferentie die in Leiden werd gehouden zie Global Action Archive

AC neemt niet deel aan Keer Het Tij
Tot nu toe had het AC zich niet aangesloten bij Keer het tij omdat we niet het vertrouwen hadden dat het een werkelijk inhoudelijk politieke basis had waar wij in geloven. Een platform waar zelfs de PvdA zich thuis voelt en toegelaten wordt lijkt me nogal duidelijk niet het platform waar we op zitten te wachten. Tenminste als we werkelijk streven naar verandering. Het vreemdelingenbeleid van de PvdA bijvoorbeeld is niet wezenlijk anders dan dat van de huidige regering. We sluiten ons aan bij de kritiek van David van Eurodusnie en benadrukken net als hem dat we juist wel het belang zien van een brede open beweging. Lees verder

Transurbanisme
De actuele stedelijke ervaring wordt prachtig gesymboliseerd door de gsm: overal waar je mobieltje het doet ben je in de stad, overal waar je niet kunt bellen ben je in de vrije natuur. Nederland is dus één stad, een regio-stad, en niet eens zo'n grote vergeleken met Peking of Sao Paulo, steden met bijna het dubbele aantal inwoners als de lage landen bij
de zee. lees verder

Be aware: the International Organisation for Migration is haunting
There is ground to deeply mistrust the International Organisation for Migration and one has to be very careful to cooperate with such an agency lees verder

Discussie naar aanleiding No Border kamp Straatsburg
Het was dan ook zonder meer het grootste kamp tot nu toe met tussen de twee-, en drieduizend deelnemers. Dit aantal is een groot succes, evenals de opgebouwde infrastructuur die het kamp een week lang mogelijk maakte. Maar er is ook kritiek. Kritiek van belang voor de toekomst, zo ook voor de aankomende PGA-conferentie in Leiden. lees verder

No Border No Nation Action Camp Strasbourg discussion read further

Jaarverslag 2001 Autonoom Centrum
Het AC ziet de noodzaak verder te werken aan die onderlinge samenhang en het politiek perspectief . Dit betekent bijvoorbeeld voor het AC dat we minder specialistisch werken (zoals de laatste jaren rond migratie wel het geval was) en meer die politieke visie trachten te ontwikkelen en uit te voeren. lees verder

Israel's War For Terrorism

Is Sharon unable – or rather unwilling to stop terrorism? Last week's events in Gaza irrefutably prove that the Israeli leader is not only unwilling to see Palestinian terrorism stopped; Sharon would also do anything to ensure and encourage terrorism against his own people. L ees verder

Tijd om buiten te spelen
Onder de rake kop ‘het speelkwartier is over’ deed Ed Hollants van het Autonoom Centrum in het vorige nummer van Grenzeloos een poging om de politieke en maatschappelijke onrust die de afgelopen maanden rond de opkomst van en de moord op Fortuyn is ontstaan, te doorgronden. Een reactie van Hans van Heijningen L ees verder

Internationaal antiracistisch grenscamp in Strasbourg van 19 tot 28 juli 2002 onder de slogan “No Borders, No Nations”
Het NoBorder netwerk initieert nu een internationaal kamp in Strasbourg waar de centrale computer is gevestigd van het SIS, het Schengen Informatie Systeem.Het Autonoom Centrum heeft de afgelopen jaren dit netwerk helpen opzetten en is actief betrokken bij de voorbereidingen van het Strasbourg kamp. lees verder

Het gevecht om de ruimte
Ook buiten de muren van de 'eigen' ruimte een steeds heviger strijd geleverd moet worden om te bepalen of jij daar nog iets te bepalen hebt. Zoals de veelgeroemde vrije markt allerminst 'vrij' is, is de publieke ruimte steeds minder 'publiek' en steeds meer eigendom van degene die er geld aan uitgegeven heeft.
lees verder

Vogelvrij: Interview met Toni Negri

'De Antwoorden van het Antiglobalisme'
Met de publicatie van Dirk Barrez' 'De antwoorden van het antiglobalisme. Van Seattle tot Porto Alegre' (Globe, Roeselare) klaart de boekenhorizon weer een beetje op.
lees verder

Is een broedplaats wel een vrijplaats? Een onderzoek naar tegencultuur in Amsterdam lees verder

A strange kind of freedom  by Rober Fisk
"You mother-fucking-asshole-self-hating Jewish piece of shit. Hitler killed the wrong Jews. He should have killed your parents, so a piece of Jewish shit like you would not have been born. God willing, Arab terrorists will cut you to pieces Daniel Pearl-style, AMEN!!!" Lees Verder

Een koloniale oorlog met afstandsbediening
door Martin Hulsing Bron: Extra nummer 9 mei 2002Sinds het begin van de 2e Intifada is het Israëlisch/Palestijns geweld weer enorm opgelaaid. Dit was te verwachten na de afgebroken vredesbesprekingen in de zomer 2000. Er is in de Nederlandse media veel aandacht voor het onderwerp met uitgebreide verslaggeving en talrijke commentaren. Er is over en weer veel commentaar op de pro-Israëlische, dan wel pro-Palestijnse houding van de media, terwijl ze zelf het gevoel hebben dat ze gebalanceerd verslag doen van het conflict. De waarheid zal wel ergens in het midden liggen, is dan het idee. Lees Verder

PORTO ALEGRE: TODAY'S BANDUNG?
MICHAEL HARDT
Rather than opposing the World Social Forum in Porto Alegre to the World Economic Forum in New York, it is more revealing to imagine it as the distant offspring of the historic Bandung Conference that took place in Indonesia in 1955. Both were conceived as attempts to counter the dominant world order: colonialism and the oppressive Cold War binary in the case of Bandung, and the rule of capitalist globalization in that of Porto Alegre. Lees Verder

Afwijkende meningen over 11 september zijn taboe Verplichte Loyaliteit
De reacties op de aanslagen van 11 september bewijzen dat de multiculturele samenleving lijdt aan een ernstig democratisch tekort. Autochtone Nederlanders eisen van allochtonen infantiele identificatie met de Verenigde Staten. Een artikel uit december maar  noch steeds actueel. door Ruben Gowricharn Lees Verder

Het speelkwartier is over
De moord op Pim Fortuyn brengt een wijd verspreide verrechtsing van de samenleving aan het licht. Al enige uren na zijn dood komen de eerste geluiden dat het de schuld is van links. Zowel linkse actiegroepen als linkse partijen en zelfs een nauwelijks links te noemen Partij van de Arbeid worden ermee bedoeld. Het vreemde is dat links nog nooit zo zwak is geweest . Tegelijkertijd laait de agressie tegen alles wat linkserig aandoet, zoals ook de multiculturele samenleving, fel op Lees Verder

Dagelijks berichten onder andere het AC bezoek aan Palestina (Periode 14-28 april 2002)

News and analyses about Palestine

  


 


zoek archiefdiscussiereageerhomeenglish