Verklaring over de uitzetting illegale prostituees

Amsterdam, juni 2003
van deelnemers uit het Platform verbetering positie (migranten)
prostituees

In dit platform zijn vele organisaties vertegenwoordigd die zich
(onder meer) inzetten voor positieverbetering voor prostituees. De
volgende deelnemende ngo's hebben deze verklaring ondertekend:
Blinn (een project van de novib: Bonded Labour in The Netherlands
Het Prostitutie Maatschappelijk Werk Humanitas Rotterdam
De Rode Draad
Huiskamer Aanloop Project
Stichting tegen Vrouwenhandel
Vakwerk (Vakbond voor Prostituees)

'Het vliegtuig waarmee de uitgezette vrouwen moeten reizen staat over twee
dagen klaar', dat kregen we via perscontacten te horen over de
politie-acties in Amsterdam. Het lijkt een tendens te worden dat illegalen
massaal worden uitgezet. In september vorig jaar werden illegale
prostituees vanaf de tippelzone massaal in een bus naar het vliegveld
afgevoerd. De Rode Draad en andere organisaties hebben hier krachtig tegen
geprotesteerd. In de eerste plaats vonden we het in strijd met het recht
van illegale prostituees om een piketadvocaat te spreken. Ten tweede
hadden velen het vermoeden dat er mogelijke slachtoffers van het delict
mensenhandel zich onder hen bevonden. Dit is alleen uit te vinden na enige
zorgvuldige gesprekken met de dames/ heren in kwestie. Indien er een
aanwijzing is van vrouwenhandel dienen de betrokkenen een bedenktijd van
drie maanden aangeboden te krijgen om een aangifte te overwegen.
(Vreemdelingencirculaire, paragraaf B 9) Wij hebben sterk de indruk dat
het massale karakter van de uitwijzing een juiste hantering van de wet
bemoeilijkt. Het is algemeen bekend dat veel Nigeriaanse vrouwen door
criminele netwerken naar Nederland zijn verscheept. Sommige veldwerkers
melden dat veel Afrikaanse prostituees een bange indruk maken. Ook hebben
we vernomen dat velen onder hen niet over hun eigen paspoorten konden
beschikken. Daarnaast klagen klanten dat veel van deze vrouwen 'duidelijk
geen zin in het werk hebben'. Dit zal allemaal zaken die hoog scoren op de
lijst van mogelijke signalen van vrouwenhandel. Tevens kan men zich
afvragen of die enkele vrouwen die 'samen met hun vriendjes' klanten
beroven dit ook geheel uit vrije wil doen. Overigens zijn wij er ons van
bewust dat niet alle mensen zonder werkvergunning slachtoffers van
mensenhandel zijn. Het kost enige tijd om uit te zoeken wat er precies aan
de hand is. Het is zelfs de vraag of vrouwen die een Nigeriaans paspoort
hebben ook werkelijk Nigeriaansen zijn. Vrouwenhandelaren verschaffen wel
eens Nigeriaanse paspoorten aan vrouwen uit andere landen. Deskundigen
kunnen bevestigen dat het heel moeilijk is om vrouwen hierover en over
vrouwenhandel aan het praten te krijgen. De mededeling dat het vliegtuig
al klaar staat zal overigens het vertrouwen van de vrouwen in een serieuze
behandeling van een aangifte doen tanen. Wat is er belangrijker? De aanpak
van mensenhandel of het feit dat het vliegtuig vol moet? Wij willen ook
graag weten wat de rol van de Nigeriaanse politie is in dit alles en welke
behandeling zij de vrouwen geven na terugkeer in Nigeria. Wat is er waar
van de geruchten dat de Nigeriaanse politie en Nigeriaanse ambtenaren zelf
belangen hebben bij vrouwenhandel? Nigeria is een federatie van staten. In
sommige staten hanteert men islamitische wetgeving. Daarin is prostitutie
strafbaar gesteld en kan voor sommige vrouwen doodstraf betekenen.