AUTONOOM CENTRUM TEGEN G8 TOP

Het Autonoom Centrum (AC) A'dam gaat met haar tot mobiel
kantoor/aktiecentrum ingerichte stadsbus protesteren tegen de G8-top in
Evian. De G8 leiders toppen van 1 tot 3 juni, de AC-bus met haar ploeg
vertrekt 29 mei en keert 3 juni 's avonds laat weerom. Het AC neemt deel
aan de grote demonstratie van zondag en aan akties tegen de G8 en haar
plannen; verder doet het AC mee aan het alternatieve politieke programma
van de globaliseringsbeweging van onderop. Berichten zullen worden
doorgeseind naar de achterban en (alternatieve) media in Nederland. De
axiebus staat in het Intergalactic-dorp, een van de aktiedorpen in Evian,
een initiatief van netwerk 'G8-illegal'. Het AC is met name aktief op
terrein van migratie en globalisering, de permanente oorlog van de VS,
Palestina, vluchtelingen en illegalen en houdt ter plekke ook een
videodiskussieprogram over deze thema's. Op deze website zullen als het mogelijk is dagelijks berichten verschijnen zie ook website: www.tegendeg8.tk