PERSBERICHT 21-01-'03
ILLEGAAL OVERLEDEN IN GRENSHOSPITIUM A'DAM Z-O
Door Autonoom Centrum A'dam 020-6126172 www.autonoomcentrum.nl

Een gedetineerde 'illegaal' uit Burkina Faso is op dinsdag 14 januari '03
gestorven in zijn cel in de grensgevangenis. Hij zat sinds 7 november '02
opgesloten in het grenshospitium A'dam Zuid-Oost. Hij was ernstig ziek en
is naar onze informatie in zijn eigen braaksel gestikt. Waarom hij ziek op
cel en niet op een ziekenboeg lag, is onduidelijk. Een arts heeft hem nog
die bewuste dag bezocht maar vond geen reden hem naar het ziekenhuis te
sturen. Justitie zwijgt tot nu toe in alle talen. Er is sectie verricht op
het lichaam, dat nog niet begraven is. De Rijksrecherche heeft onderzoek
ingesteld.

Direct na het bekend worden van de dood is een groep gevangen
documentlozen in hongerstaking gegaan. Zij protesteerden tegen
vreemdelingenbewaring; de dood van deze man was de druppel die de
emmer deed overlopen. Het is al een tijdlang erg 'onrustig' in de
grensgevangenis, eerder waren er ook hongerstakingen. Vrijdag jl. is de
hongerstaking gestopt, behalve een drietal mensen die inmiddels ook
gestopt is. Vaak wordt door de gevangenisdirectie op hongerstakers
ingepraat en hen geadviseerd ermee te stoppen. De groep heeft een
verklaring opgesteld waarin hun ongenoegen is uiteengezet. De
bezoekregeling is vanwege onrust ingeperkt.

Veel vaker komt het voor dat gedetineerde vluchtelingen / illegalen
ziek zijn, psychosomatische klachten vertonen, aan hoofdpijn of
slapeloosheid lijden. Met behandeling wordt in het algemeen
terughoudendheid betracht: de mensen worden immers uit Nederland
verwijderd. Veelal worden klachten met paracetamol afgedaan, terwijl de
situatie medisch urgent is. De bewakers kunnen de zorgfunctie ook niet
aan.

Inherent aan vreemdelingendetentie is dat de gevangenen zijn
overgeleverd aan justitie, terwijl zij in vrijheid behoren te leven.
Teveel mensen zijn en worden door de opsluiting aangetast. Het Autonoom
Centrum pleit dan ook voor vrijheid voor deze mensen.