BERICHT DD. 2 JUNI '03
G8 sluit watervoorzieningen in Geneve af

Vandaag heeft het Autonoom Centrum met haar mobiele
axie-kantoorbus een aktie bij het hoofdgebouw van de Wereldhandelsorganisatie
(WTO) in Geneve georganiseerd waar 300 aktivisten aan deelnamen. Met honderden lege waterflessen om hun verzet te demonstreren tegen de privatisering van water. De aktie is onderdeel van
het verzet tegen de G8-top te Evian "De verkoop van water betekent lege
flessen voor de armen", aldus een woordvoerder van de aktievoerders.

De aktivisten bouwen een enorme totempaal van lege flessen om aandacht te
vragen voor de gevolgen van de door de G8 voorgestelde waterprivatisering.
De gevolgen van dit beleid zijn dat miljoenen mensen ter wereld de toegang
tot schoon water -een basis mensenrecht- wordt ontzegd.

Privatisering van water is reeds praktijk in Ghana, Bolivia, Verenigd
Koninkrijk, Duitsland en andere landen en als het aan de G8 ligt
binnenkort ook in de rest van de wereld.

"We roepen op tot verzet tegen de voorstellen van de G8 water te
privatiseren, voorstellen die gelegaliseerd zijn door WTO en mogelijk
gemaakt door het Internationaal Monetir IMF Fonds", aldus een woordvoerder
van de aktievoerders.

zie voor achtergrond informatie