MILITAIRE CHARTERS TER DEPORTATIE

VAN VLUCHTELINGEN EN ILLEGALEN

6-02-2003 Autonoom Centrum

Het Autonoom Centrum verafschuwt de beslissing militaire vliegtuigen in te
zetten om vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren uit Nederland
te verwijderen. Op 26 februari 2003 ondertekenden de tekenden de
Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) en Defensie/de Luchtmacht een
convenant,, waarin is vastgelegd dat militaire vliegtuigen
groepsuitzettingen uitvoeren vanaf militaire vliegvelden en Schiphol. Dit
is nu de westerse beschaving: inzet van militair materieel om mensen die
bijvoorbeeld oorlogsgeweld ontvluchtten en dachten in Nederland een veilig
heenkomen te vinden, te deporteren. Westerse BESCHAMING, dit massaal
militair deporteren.

Met dit convenant verhardt het vreemdelingenbeleid opnieuw. Nawijn laat
momenteel twee zogenoemde uitzetcentra -lees deportatiegevangenissen-,
bouwen bij Schiphol en Zestienhoven. In die uitzetcentra zullen 300
vluchtelingen en mensen zonder verblijfspapieren worden voorverzameld en
opgesloten voor deportatie. De draaideur van Nederland.

Het Autonoom Centrum protesteert al jaren tegen groepsuitzettingen.
Groepen trekken bij aankomst in herkomstlanden de negatieve aandacht van
de autoriteiten, de individuen uit de groep zijn gemarkeerd als
landverlaters, dissidenten, destabiliserende politieke faktoren.
IND-delegaties reizen steeds vaker vooruit om voorbereidend werk te doen
voor de groepsverwijdering. De verwijderden worden bij aankomst
geregistreerd, vaak vastgehouden en gevolgd in hun doen en laten zoals
Congolezen is overkomen. Of hun paspoorten worden ingenomen zoals onlangs
bij de Bulgaren die na razzia's werden gedeporteerd. Er is bij
(groeps)uitzettingen geen toezicht. Noch bij de voorafgaande oppakakties,
detentie en transport, noch in het vliegtuig zelf, noch na aankomst in
herkomstlanden. Belangrijke bijkomstigheid is dat vele fouten worden
gemaakt bij groepsuitzetting, zoals het onthouden van rechtshulp en het
uitzetten van legaal verblijvenden, en vooraf het onrechtmatig
binnenvallen in panden.

Sinds begin '02 zet Justitie per maand twee commerciŽle charters in om
groepsuitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen uit te
voeren. Samen met de uitzettingen per lijnvluchten (meest KLM) waren er in
2002 14.589 uitzettingen (waarvan 1500 per charter). In 2003 wil Justitie
18.000 mensen uitzetten en plant daartoe in ieder geval 36 charters. En
militaire charters behoren nu dus tot de mogelijkheden. De IND
beargumenteert haar voorkeur voor uitzetting per charters boven die per
lijndiensten als volgt: charters zijn goedkoper en landingsrechten
makkelijker te verkrijgen; op lijnvluchten zouden medepassagiers
'overlast' hebben van een uitzetting en charters voorkomen mogelijke
bemoeienis van medereizigers of crew of mogelijke weigering van de piloten
en luchtvaartmaatschappijen om aan uitzetting mee te werken; charters
vinden plaats met behulp van twee marechaussee-escorts op een uitzetbare,
dus de uitzetbaren kunnen onder bedwang gehouden worden. Charters
betreffen geen vrijwillige uitzetting dus te vrezen valt dat nog meer
dwangmiddelen en repressie worden toegepast dan tot nu toe, zoals
handboeien, klittenband, transportkoppel, tie-ribs en hygiene-masker. Een
integraalhelm is voorgesteld.

Opzienbarend is nog de denktrant van IND-directeur Schoof in de
Volkskrant van 21 februari jl., namelijk dat militaire uitzettingen beter
passen in de beeldvorming. Een militaire aanpak past in zijn ogen beter
bij de gedwongen verwijderingen. 'Het zijn geen vakantiereisjes. Dat we
uitzetten met een van onze vakantiecharteraars, inclusief on board
service, is eigenlijk merkwaardig. Dat kan best kaler. Dat is beter voor
de beeldvorming'. Hij ontmenselijkt hiermee vluchtelingen en papierlozen
nog verder en inderdaad militaire charters zijn de volgende fase. Het
Autonoom Centrum ziet deze praat als binnenlandse stemmingmakerij, een
signaal aan de Nederlandse bevolking, spierballenpolitiek die we tevens
zien bij de charteruitzettingen van Bulgaren, Roemenen en Oekrainers, die
volgden op de razzia's afgelopen half jaar in Den Haag, Amsterdam en
elders in Noord-Holland. Met 500 agenten werden "roversholen" leeggehaald.
Kinderen door politie van school gehaald. Criminele illegalen, zo stelden
de autoriteiten; de meesten misten enkel en alleen dat ene
verblijfsvergunninkje. En dezelfde spierballen zagen we onlangs toen
uitgeprocedeerde Kosovaren door politie in kogelvrije vesten van hun bed
gelicht werden om gedeporteerd te worden. Maar ook de Ama's ondergaan
drillmethodes in de Ama-kampen met zware regimes.

Het wij-zij-denken over en handelen rond vluchtelingen en migranten nemen
steeds grovere vormen aan, nu weer met de militaire charters. Dit moet
radikaal anders, op naar een wereld die van iedereen is!