algemeen  

Autonoom Centrum 

  dossier Irak


internationaaldiscussie

links 

 

Deze website wordt verder niet mee gevoed of onderhouden maar blijft bestaan als archief.

 

1ste artikel klimaatverandering

Klimaatverandering hard nodig

2de artikel klimaatverandering

Openingen en afbakeningen

3de artikel klimaatverandering

Een schets met raakvlakken en hybride vormen 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

Exit Autonoom Centrum

Lees verder

De reacties op het stoppen van het Autonoom Centrum

De media berichtgeving op het stoppen van AC

 

Lees het boek op deze website
of download het als pdf file

 

Beshaving(en) in greep van extremisten - Ed Hollants, Autonoom Centrum
Niet het einde der ideologieën of het einde der tijden lijkt aangebroken maar eerder lijken we af te stevenen op het einde van de moderne beschaving. Dagelijks worden we met nieuws geconfronteerd dat lijkt voort te komen uit een wereld waar een moderne vorm van barbarisme troef is.  Lees verder

Verwijderde Congolezen komen rechtstreeks in detentie-Autonoom Centrum
Afgewezen Congolezen die vanuit Nederland uitgezet worden naar Congo-Kinshasa vallen direct in handen van de DGM. Volgens Nederland is dat alleen maar een Immigratiedienst. Volgens de DGM zelf in een TV-reportage van de IKON is het echter tevens een veiligheidsdienst.Lees verder

Het wereldwijde Amerikaanse martelnetwerk - Stephen Grey
De schrijver onthult een geheim wereldwijd netwerk van gevan­genissen en vliegroutes waarmee de VS verdachten voor onder­vra­ging en marteling over­dragen aan hun niet zo frisse bondgenoten. Lees verder

Mishandeling in de Grensgevangenis- Autonoom Centrum
In deze brochure over opsluiting van vluchtelingen en migranten zonder verblijfsvergunning, staat het getuigenis van een ex-gedetineerde vluchteling centraal. Zijn getuigenis spreekt boekdelen over de ellende die zich achter de bajesmuren afspeelt en over hoe de gevangenen worden behandeld als een soort tweederangsburgers, als ware het wegwerpartikelen, die zo snel mogelijk moeten worden verwijderd. Lees verder of bekijk en download opgemaakte versie als PDF-file

Ill-treatment in a dutch deportation-prison - Autonoom Centrum
The testimony of an ex-detained refugee is at the centre of this brochure on the detention of refugees and undocumented migrants. His testimony speaks volumes about the ill-treatments taking place behind the prison walls and about the treatment as a kind of second-rate citizens, as if they were throw-away products that should be removed as soon as possible. read on or the original layout download as PDF-file

Uitzettingen per charters gaan door - Autonoom Centrum
Ondanks het feit dat de Nederlandse overheid sinds 2003 geen persberichten meer verstuurd naar aanleiding van uitzettingen per chartervliegtuigen gaan deze gewoon door. Lees verder

Hoe diep is het water tussen sociaal-democratie en andersglobaliseringsbeweging? - Tom Jones en Herman Michiel
In deze bijdrage wordt ingaan op de verhouding tussen de andersglobaliseringsbeweging en de sociaal-democratie. Uit hun respectieve verhouding tot het kapitalisme wordt geprobeert de onderlinge verhouding tussen andersglobalisme en sociaal-democratie te belichten. Lees verder

Een historische VS-nederlaag in Irak? - Maarten Vanheuverswyn
Na de beelden van de folteringen slaat de zogenaamde 'morele superioriteit' nu als een boemerang terug in het gezicht van de bezettingstroepen. Lees verder

The Gray Zone - Seymour M. Hersh 
The roots of the Abu Ghraib prison scandal lie not in the criminal inclinations of a few Army reservists but in a decision, approved last year by Secretary of Defense Donald Rumsfeld, to expand a highly secret operation, which had been focussed on the hunt for Al Qaeda, to the interrogation of prisoners in Iraq. Lees verder

The Israeli Torture Template - Wayne Madsen
According to a political appointee within the Bush administration and U.S. intelligence sources, the interrogators at Abu Ghraib included a number of Arabic-speaking Israelis who also helped U.S. interrogators develop the "R2I" (Resistance to Interrogation) techniques. Lees verder

'They tied me up like a beast and began kicking me' - David Rose
As America struggles to come to terms with military abuse in Iraq, similar stories are emerging from Guantanamo Bay, Cuba. Tarek Dergoul, a Briton released from the camp in March, talks here for the first time about his two- year ordeal. Lees verder

Sworn Statements by Abu Ghraib Detainees 
links naar PDF files om te downloaden

With more private contractors dying and disappearing in Iraq, some begin to question the rules of engagement. - Peter Singer 
Iraq is the largest private military market in modern history and also a testing ground for just how far the outsourcing trend will play out for the U.S. military. Lees verder

Dagelijks nieuws van activisten in Irak

Empire notes http://www.empirenotes.org/
Iraq dispatches
http://blog.newstandardnews.net/iraqdispatches/
Wildfirejo
http://www.wildfirejo.blogspot.com/
A family in Bagda
http://afamilyinbaghdad.blogspot.com/
Sophia's peace work http://peacework.blogspot.com/

The Shia Insurrection
The insurrection in Shia areas of Iraq was not a sudden explosion, nor was it primarily inspired by the events in Falluja. It was, instead, the result of a long series of actions and reactions between the Coalition's armed forces and increasingly organized and anti-American Shia militias. Lees verder

Occupiers Spend Millions on Private Army of Security Men
An army of thousands of mercenaries has appeared in Iraq's major cities, many of them former British and American soldiers hired by the occupying Anglo-American authorities and by dozens of companies who fear for the lives of their employees.Lees verder

Blackwater commandos and a U.S. soldier defend
Coalition Provisional Authority headquarters in Najaf.

Security Firms Coming Under Fire in Iraq
The paramilitary exercise provides training for the real warfare of Iraq - but this is no military boot camp.
At Blackwater USA's paramilitary training camp, private security guards prepare to work in Iraq, where they serve as commando teams, give strategic advice, even operate a military's supply lines - all for a price. Lees verder

Europa is een fictie
Hoogleraar filosofie John Gray omschrijft het islamitisch terrorisme als een typisch modernistische voorhoedebeweging die zijn inspiratie ontleent aan Europese voorbeelden. 'We mogen niet om wille van onze binnenlandse veiligheid de rechten en vrijheden die ons dierbaar zijn opgeven, want ook dat speelt het terrorisme in de kaart.' Lees verder  

De tijd bewonen
We leven langer, werken korter, hebben meer vrije tijd en toch hebben we het gevoel dat we opgejaagd worden. Wie de dertig gepasseerd is zal het kunnen beamen: sedert het laatste decennium van de twintigste eeuw is onze relatie tot de tijd geradicaliseerd. Lees verder  

Israel, Suicide Nation
A nation which enslaves another forges its own chains. Lees verder  

Beyond “relative humanity” to a secular democratic state
The end of Zionism and its denial of the humanity of Palestinians will open the way to a single state that makes Israelis and Palestinians both moral and political equals, says the Palestinian writer Omar Barghouti. Lees verder

Links verzet heruitvinden in postmoderne tijden
Dat zich op dit ogenblik een crisis in het kapitalistisch wereldsysteem voordoet, daar gaat ongeveer iedereen mee akkoord, zowel de werkgevers als werknemers, de staat, de partijen, de civiele maatschappij, als de bevolking in het algemeen. Over de aard van de crisis lopen de meningen uiteen. Lees verder

Wat te denken?
Hoe vaak schreef ik in het verleden niet -met een vette knipoog naar Lenin- de regel "wat te doen?". Wat te doen, het was de vraag die automatisch volgde op de analyse en die een antwoord beoogde, een richting in het handelen. Maar anno nu is de vraag "wat te denken?" voor links veel actueler. Lees verder

Who Won World War II?
World War II plays a major role in our conception of human history, because, unlike the senseless carnage of World War I, it stands for an ideological struggle between Good and Evil.Lees verder  

Reverse Imagineering :Toward the New Urban Struggles
Or : Why smash the state when your neighborhood theme park is so much closer Lees verder

The emergence of hyperterrorism 
"If you don't stop your injustices, more blood will flow and these attacks are very little compared with what may happen with what you call terrorism." - Abu Dujan al-Afghani, purported military spokesman for al-Qaeda in Europe, claiming responsibility on video for the Madrid bombings.Lees verder

Rapport van Geneeskundige Inspectie over uitzetcenturm Lees verder

 

Uitzetcentrum Schiphol bezet
door Aktiegroep "Sluit de uitzetcentra"  Vanochtend (29 maart) om 6.15 uur is het in aanbouw zijnde uitzetcentrum nabijluchthaven Schiphol bezet. Justitie wil over twee weken het centrum in gebruik nemen om uitgeprocedeerde en geillegaliseerde mensen op te sluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting. Lees verder

Moord op Yassin, aanslag op Islam Lees verder,

Verboden te demonstreren bij uitzetcentrum Zestienhoven Lees verder

Meer foto's

De leugen regeert
Nu het een jaar geleden is dat de VS, vooral met de hulp van Engeland, Irak zijn binnengevallen en dat land sindsdien bezet houden, is het een goed moment om terug te blikken op de vraag waar het ook al weer allemaal om begonnen was. Lees verder

De aanslag in Spanje
Eigenlijk was het al enige tijd aftellen tot de eerste grootschalige aanslag in Europa zou plaatsvinden. Na de bezetting van Irak werd dit gevoel van onvermijdelijkheid alleen maar versterkt. Lees verder

Tussen droom en daad
een ingekorte en gereviseerde versie van de proloog 'To open a crack in history' van het andersglobalistenboek 'Esperanza! Praktische theorie voor sociale bewegingen' Lees verder

Radicale democratie
Hoewel de globaliseringsbeweging zich terecht niet laat verleiden tot een eenduidig politiek programma, komt het begrip radicale democratisering regelmatig terug. Ook in een aantal recent verschenen boeken staat het centraal. Lees verder

VS spelen dubbel spel in Haïti
De laatste weken wordt Haïti gekweld door bloedige onlusten. De druk op president Aristide om af te treden neemt toe. De Verenigde Staten roepen Aristide op de orde op vreedzame wijze te herstellen, maar komen hem niet te hulp. Volgens Tom Reeves willen ze hem liever kwijt. Lees verder

The Accomplished Destruction of Aristide, the Planned Destruction of Hugo Chavez
The drama of Haiti and of the Aristide administration implies many dangers for Cuba and Venezuela. It is the final outcome of Washington’s Standard Operating Procedure (SOP) against popular governments in Latin America: namely, subversion-destruction. Lees verder

Declassified Documents Back Venezuelan President’s Claim of US Aid to Opposition Groups Lees verder

De jaren zestig
Volgens neoconservatieve denkers en politici zijn de idealen van de jaren zestig debet aan veel van de hedendaagse maatschappelijke problemen. Eric Duivenvoorden vindt echter dat het terugdraaien van de idealen niet alleen onwenselijk, maar ook onmogelijk moet worden geacht. Het zou de fundamenten wegslaan onder de huidige maatschappelijke orde. Lees verder

Radical machines against the techno-empire. From utopia to network
What is knowledge sharing? How does the knowledge economy function? Where is the general intellect at work? Lees verder

Het Gezicht van de Globalisering
De democratie op wereldvlak is nog ver van gerealiseerd. En toch is het wereldburgerschap de onvermijdelijke toekomst, want de toename van de mondiale problemen laat ons geen andere democratische keuze.' Lees verder

To be Intimidated is to be an Accomplice Notes on Anti-Semitism, Zionism and Palestine By TARIQ ALI Lees verder

Neo-Cons, Israel and the Bush Administration By STEPHEN GREEN Lees verder

Secret Report Pentagon Climate Change Will Destroy
Secret Report Pentagon Tells Bush: Climate Change Will Destroy Us. · By 2007 violent storms smash coastal barriers rendering large parts of the Netherlands inhabitable. Cities like The Hague are abandoned. Lees verder
Lees het gehele Pentagon rapport

De apartsheidmuur
Artikel uit De Brug het blad van SIVMO Steuncomité Israelische Vredesgroepen en Mensenrechtenorganisaties in samenwerking met Joods Palestijnse Dialoog groepen. Artikel is een pdf file tekst inclusief kaartjes van 1,1 mb Lees verder


Open brief aan de Nederlandse luchtvaartmaatschappijen
KLM, Martinair en Transavia.

Betreft: verwijdering van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegale
migranten uit Nederland. Wij willen middels deze open brief met klem een oproep doen aan uw luchtvaartmaatschappijen een standpunt in te nemen over de dreigende uitzetting van 26.000 uitgeprocedeerde vluchtelingen.
 Lees verder

De barbaar beschaafd 
Integratie betekent respect voor de Nederlandse normen en waarden, schrijft de commissie Blok in haar rapport. Het is een van de weinige constateringen in het onderzoek waar de afgelopen weken geen kritiek op kwam. Tijd voor een kritische beschouwing over naties en nationalisme; hun moraal en de onze; beschavingsoffensieven en de ‘ander’.
Lees verder

In de schaduw van de creatieve stad
Jarenlang is er niet naar ze omgekeken en hebben ze een zwervend bestaan geleid, immer op zoek naar een eigen plek en dagelijks in gevecht om het hoofd boven water te houden. Maar opeens staan de Amsterdamse kunstenaars, krakers en andere creativelingen die hun inspiratie buiten de gevestigde orde vorm geven in het middelpunt van de belangstelling. Lees verder

Radiopiraat PATAPOE met uit de lucht halen bedreigd
Vrije Radio Patapoe is een niet-commerciële zender, gerund door vrijwilligers, die gratis uitzend voor alle amsterdammers, 24 uur per dag, al 17 jaar lang. Lees verder

Een rijke en gevarieerde oogst, zonder een druppel water
Boerinnengroepen uit Andhra Pradesh her-introduceren
hun traditionele, lokale gewassen. Eeen derde en laatste artikel uit India.Lees verder

De hoofddoek - Het debat ontsluierd
Het verbod op religieuze symbolen in Frankrijk – dat eerst en vooral een verbod op hoofddoekjes is – werpt vele vragen op. Over de hoofddoek wordt wel gezegd, dat deze ‘zwanger van betekenis’ is en verschillende interpretaties toelaat. Maar dat geldt ook voor het debat over de hoofddoek. Ook dat moet ontsluierd worden.Lees verder

Onderzoek naar wat en waarom?s
Wat veel burgers al wisten door, zonder een inlichtingendienst ter beschikking te hebben, gezond verstand te gebruiken en openbare bronnen te raadplegen, lijkt nu een algemeen geaccepteerd feit te zijn: er zijn geen massavernietigingswapens in Irak. Lees verder

Regulering van migratie, een achterhaald concept
Een visie van het Autonoom Centrum over migratie en verwijderingen. Een hoofdstuk uit het boek 'Over de grens' dat eind februari verschijnt. Uitgegeven en geschreven door Autonoom Centrum. Lees verder

“De bacterie van het economisch imperialisme heeft het WSF besmet”
Monica van Eurodusnie bezocht het WSF in India maar vooral ook de alternatieve fora, "Minder massaal bezocht werden de twee gelijktijdig gehouden ‘alternatieve’ fora ‘Mumbay Resistance 2004’ en de ‘Peoples Movement Encounter 2004’. Minder massaal, maar wel beter en leuker". Lees verder

Ontwikkeling van lokale democratie in India
Een combinatie van praktische steun en veel lokale democratie
‘We hebben een aanpak die werkt en die gaan we gewoon verspreiden’ Lees verder

Traditionele politiek werkt niet in de mondiale burgerbeweging
Politieke partijen die willen samenwerken met de beweging van andersglobalisten, zullen zich opnieuw moeten uitvinden. Hun traditionele denkkaders en werkwijzen sluiten niet meer aan bij de nieuwe, ongeschreven regels van de mondiale burgerbeweging. Het partijprogramma kan alvast de prullenbak in. Lees verder

Towards widening the democratic canon
What are the historic roots, social preconditions, and future chances for the participatory democracy movements of the recent years? In this text, an introduction to a book containing case studies of recent democratic movements in Brazil, Columbia, Mozambique, Portugal and India Lees verder

Hamas, politieke factor van betekenis
There is, in short, the practical need to include the Islamists. Without their acquiescence, armed resistance will continue; but their engagement is also important for the legitimacy of any outcome in the eyes of the Palestinian public and of regional players such as Syria and Iran. An accord between Israel and some Palestinian negotiators that simply ignores a major current of Palestinian opinion is unlikely to last.Lees verder

Zorgverlening Grenshospitium doet niet aan wettelijke eisen
Inzake de vorig jaar in de grensgevangenis overleden man heeft de
Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoek gedaan (www.igz.nl). Hierbij
wordt geconcludeerd dat de zorg die geleverd wordt in het Grenshospitium
niet voldoet aan de eisen Lees verder

OM Seponeert ondanks dood door schuld
In zaak overleden papierloze man Fousinni Baraya overleden in de grensgevangenis, Amsterdam, op 14-01-2003
Er is sprake van nalatigheid van de behandelend arts en van de twee betrokken verpleegkundigen. Zij hebben onderschat hoe ernstig ziek hij was en pas in een zeer laat stadium is geprobeerd om opname in een ziekenhuis te bewerkstelligen. Er is geen juiste diagnose gesteld, de klachten werden verklaard door psychische belasting. De nalatigheid van de kant van de verpleegkundigen valt niet te kwalificeren als dood door schuld in de zin van het Wetboek van Strafrecht. De nalatigheid van de arts valt wel te kwalificeren als schuld. Lees verder

Eerder nieuws hierover op deze pagina interview op 30 juli 2003 De geïnterviewde is een Franssprekende Westafrikaan die op de afdeling van de heer Baraya zat. Pas na diens dood is hij vrij gekomen. Hij had geregeld contact met hem. Lees verder

artikel Trouw

artikel Volkskrant

oproep wake voor as zondag 3 augustus

persverklaring van AC 21 januari

Brief van de gedetineerden 24 januari

Grenzeloze solidariteit
Afgelopen weekeinde (9,10en 11 januari) was er in de Balie te Amsterdam een heel programma onder de noemer 'Grenzeloze solidariteit'. Het was onder andere naar aanleiding van het uitkomen van het boek Grenzeloze solidariteit. Jelle van de Meer een van de samenstellers van het boek en ook mede initiatiefnemer van het weekeinde schreef in het katern Reflex van de Volkskrant de week ervoor een artikel. Wat opviel is dat de betekenis van het mondiale kapitalisme en de gevolgen daarvan bijna niet aan bod komen en ook niet de mondialisering beweging van onderop. Er wordt vooral een oplossing gezocht binnen Nederlandse grenzen waarin ongelijke behandeling een van de mogelijkheden is. Een reactie. Lees verder

Nederland langs de zijlijn van mondiaal debat
In snel tempo verandert de beweging van andersglobalisten in een mondiale burgerbeweging. Vakbonden, maatschappelijke organisaties en linkse partijen staan te dringen om mee te kunnen doen in dit dynamische strijdperk van mondiaal debat en activisme. Behalve Nederlandse bonden en partijen. Die zijn nog vrijwel afwezig. Lees verder

Italie en de zwevende staking
Het is zover. De onverwachte, plotselinge, zo maar staking, de 'wilde
staking', is terug. Waarschuwingen worden niet gegeven, (overleg)regels
niet gerespecteerd, akkoorden en termijnen niet in acht genomen. De spoorwegstakingen van begin vorig jaar gaven Nederland al een
voorproefje van het verschijnsel, en er is vast meer op komst. In Italie
theoretiseert men er al over.Lees verder

De hersens van Bush
Het wekte geen verbazing dat Karl Rove de belangrijkste adviseur van Bush II zou worden. De 52-jarige consultant, die bekendstaat als een geniaal en visionair politiek strateeg, werkte dertig jaar voor Bush. Hij zorgde voor de transformatie van de van oudsher Democratisch georiënteerde staat Texas in een Republikeins bastion.Lees verder

Liever de stad dan de natie
In hun loyaliteit met de stad kunnen mensen met uiteenlopende achtergrond elkaar makkelijker vinden dan in hun loyaliteit met de natie. Volgens de Amerikaanse antropoloog Arjun Appadurai is een multiculturele samenleving daarom gebaat bij stadspatriottisme.Lees verder

The Decline and Failure of American-Imposed Capitalism and the Rise of Social Democracy/Leftist Ideology in Latin America
Today, the small movement that began in Chiapas ten years ago has, like an octopus extending its tentacles, enveloped almost all Latin American nations, especially those of South America. The region’s citizens are taking matters into their own hands, creating a new dynamic to a once American dominated and subservient area, unleashing mass unrest, mass solidarity and mass calls for change. Lees verder

Israel democratie of demografisch joodse staat?
Of er nu een staat, twee staten of geen staat komt de enige werkelijk uitweg naar vrede is om die te baseren op democratische principes en niet op demografische. De bredere vredesbeweging en links in Israël zullen steeds meer gedwongen gaan worden om te kiezen tussen een democratische of een joodse staat. Wordt er geen keuze gemaakt dan houdt rechts met hun oplossing het initiatief.Lees verder

The privatisation of war
Private corporations have penetrated western warfare so deeply that they are now the second biggest contributor to coalition forces in Iraq after the Pentagon, a Guardian investigation has established.Lees verder

Opbloei van de biologische landbouw in India
Op bezoek bij de proefboerderij van Navdanya Navdanya moedigt dorpsbewoners aan zelf zaadbanken aan te
leggen.Behalve 'ex situ' zaadbanken (een gebouwtje of kamer met blikken, potten of kalebassen met allerlei soorten zaad) bevordert zij ook 'in situ' zaadbanken, buiten op de velden. Lees verder


Ook activist kan terrorist zijn

Volgens de Wet Terroristische Misdrijven is samenspannen voor terroristische misdrijven en het werven voor gewapende strijd strafbaar. Ook vindt een meerderheid in de Tweede Kamer dat radicale (dieren)activisten als terrorist vervolgd moeten kunnen worden.Lees verder


Weer een vuile oorlog
Inmiddels zijn de Amerikanen bijgeschoold door de Israëliërs hoe een opstandige bevolking onder de duim te houden. Er is nu sprake van executies, het gevangennemen van familieleden van voortvluchtigen als drukmiddel, het opblazen van huizen en andere gebouwen van waaruit strijders actief zouden zijn, afgrendeling van dorpen en invoeren van pasjes het klinkt allemaal bekend in de oren.Lees verder


Van FTAA Light naar Oorlog Light
De FTAA-top in Miami representeert de officiële thuiskomst van de «war on terror». De nieuwste tactische en propaganda- technieken — bijgeslepen in Irak van een ge-hollywoodiseerd leger tot gemilitariseerde media — zijn nu op grote schaal toegepast in een grote Amerikaanse stad.Lees verder

Voor een 'Europa in Mineur'
De italiaanse schrijveractivist Bifo schetst de gewenste toekomst voor Europa en globaliseringsnetwerkenLees verder

De consumentenbeweging als tegenkracht van de globalisering
de potentie van de consumentenbeweging in het bredere perspectief van vrijheid en gelijke kansen voor iedereen, vrouwen, kinderen en mannen wereldwijd. Nu Ahold-topman Moberg via massale consumentenonvrede gedwongen is een deel van zijn veel te riante beloning in te leveren, is het echter een geschikt moment om na te gaan hoever consumentenmacht zou kunnen gaan reiken.Lees verder

Zwartboek Ama campussen

De glazen bol van de andersglobaliseringsbeweging
Keihard politieoptreden, politieke vervolging van demonstranten, interne meningsverschillen over de te volgen strategie en na te streven doelen, de verplaatsing van vrijhandelsbijeenkomsten naar afgesloten of anderszins voor demonstranten onbereikbare plaatsen en toenemende inkapseling van de beweging door het politieke establishment Lees verder

Anders gaan verlangen?
Verkeert de andersglobaliseringsbeweging in ademnood? Een pleidooi voor een tweetandige strategie.Lees verder


De nieuwe (?) politieken van (een deel van) de andersglobaliserings-beweging
Het gaat mij er in dit artikel niet om wat precies onder politiek moet worden bestaan (politieke verschijnselen doen zich overal voor); wel wil ik het onderscheid tussen het politieke en het sociale (een onderscheid dat niet alleen academici maar vaak ook -vroegere?- activisten aanbrengen) bekritiseren. Lees verder

Twilight Zone / `I punched an Arab in the face'
Staff Sergeant (res.) Liran Ron Furer cannot just routinely get on with his life anymore. He is haunted by images from his three years of military service in Gaza Lees verder


AIVD misbruikt onzekere positie asielzoeker
In weerwil van eerder gemaakte afspraken doet de geheime dienst nog steeds loze beloftes aan asielzoekers om gevoelige informatie te verkrijgen. De persoonsdossiers van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst dienen als naslagwerk voor de AIVD.Lees verder

Lessen uit Panama: hoe de VS de media in het gareel hielden Een van de vele voordelen van het herlezen van een niet-recent boek is dat je je realiseert dat zogenaamd recente verschijnselen regelmatig ouder zijn dan je (onbewust) had aangenomen. Lees verder

The Importance of the Local I want to make strategic argument, I want to argue for the importance of struggles and strategies in the locality. I also think that a greater stress on the local, at the same time as we strengthen our international networks, is vital for the future development and spread of the European Social Forum.Lees verder

Zionism as a Racist Ideology
Reviving an Old Theme to Prevent Palestinian Ethnicide Lees verder


Meer nieuws van de afgelopen maanden

 

 


 

zoek archiefdiscussiereageerhomeenglish