Het boek "Grensgevangenen, Een kritiek op detentie van vluchtelingen en illegalen in een gesloten samenleving"

Hoorzitting over vreemdelingenbewaring, 20 april 1997

Grensgevangenis in Amsterdam zuid-oost

Verwijdercentrum Ter Apel in Ter Apel

Willem II kazerne in Tilburg

algemene artikelen over vreemdelingendetentieDe meest gestelde vragen over gevangenissen en het verwijderingscentrum voor vluchtelingen en illegalen

Zitten in deze gevangenis criminelen?
Justitie (Immigratie en Naturalisatie Dienst en het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) beweert dat het ook gaat om mensen die "iets hebben gedaan dat niet door de beugel kan". Bij navraag over wat deze mensen gedaan hebben, kan het Ministerie haar uitspraken niet onderbouwen. Het antwoord op de vraag is dus nee, de gevangenen zijn geen criminelen. Niemand zit in deze gevangenis een straf uit of is veroordeeld door de rechter. De vluchtelingen en illegalen in deze gevangenis worden alleen vastgehouden omdat zij geen geldige verblijfspapieren hebben. Vaak voor kleine vergrijpen, veroordeelde vluchtelingen en illegalen, doorlopen normale gerechtelijke procedures en belanden na veroordeling in reguliere Huizen van Bewaringen.

Wat voor mensen zitten in deze gevangenissen?
Het zijn mensen die naar Nederland gekomen zijn en door het verharde toelatingsbeleid geen verblijfsvergunning hebben gekregen. Zij zijn hier gekomen om asiel te vragen, of zich bij hun familie te voegen of om andere redenen. Het kunnen ook mensen zijn die al jaren in ons land wonen, werken en premies afdragen zonder officiČle verblijfstitel. Deze mensen kunnen of niet uitgezet worden naar hun land van herkomst omdat dat land mensen niet terugneemt, of deze mensen hebben geen identiteitspapieren (vernietigd om het land uit te vluchten).

Gaan de gevangenen vanuit deze gevangenis echt het land uit?
De vluchtelingen en illegalen worden vastgehouden met het doel ze het land uit te zetten. Vaak lukt dat niet. Na enkele weken, maar vaak enkele maanden (6 tot 8) wordt de vluchteling of illegaal vrijgelaten. Hij wordt naar het station gebracht en op de trein gezet met het verzoek het land te verlaten. Van deze mensen wordt ongeveer een kwart volgens Justitie (in de praktijk de helft) op deze manier vrijgelaten.
zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish