Het intelectuele drama in Nederland

Fort Europa: Nieuwe wetgeving in Groot-Brittannië (april 2000)

Westlinge, vreemdelingengevangenis in Heerhugowaard: Ontsnappingen en Sluiting

Boek 'Ohne Papiere in Europa'


april 2000

Fort Europa:
Nieuwe wetgeving in Groot-Brittannië

Terwijl de Europese Unie sancties heeft ingesteld tegen Oostenrijk voor deelname van de extreem-rechtse FPö zitten de afzonderlijke lidstaten niet stil waar het gaat om maatregelen die migranten buiten de deur moeten houden. Het meest recente voorbeeld is Groot-Brittannië.

Begin deze maand zijn in Groot-Britannië nieuwe wetten in werking getreden die het land minder aantrekkelijk zouden moeten maken voor vluchtelingen. Het afgelopen jaar vroegen ruim 70.000 mensen asiel aan in Groot-Brittanni‰

, terwijl nog eens 100.000 mensen in afwachting waren van een beslissing op hun asielverzoek.De nieuwe wet voorziet in de introductie van een bonnensysteem voor mensen in de asielprocedure. De bonnen vertegenwoordigen een waarde van ongeveer 140 gulden pp per week en vervangen de uitkering die er vroeger was. De bonnen mogen niet worden gewisseld voor geld en ook wordt geen wisselgeld teruggegeven bij besteding ervan. Ruim 4000 winkeliers hebben zich aangemeld om deel te nemen aan het systeem.
De vrije keuze van vestiging voor vluchtelingen verdwijnt: in plaats daarvan zijn 13 gebieden aangewezen waar vluchtelingen naar toe gestuurd kunnen worden, enkelen daarvan ver verwijderd van vluchtelingen steunorganisaties. Tevens zijn maatregelen genomen om de procedures te versnellen. Daartoe zijn nieuwe ambtenaren geworven en zullen zaken voortaan binnen zes maanden worden afgehandeld. Een nieuw detentiecentrum zal worden geopend voor diegenen wiens asielverzoek als kansrijk wordt beschouwd - binnen zeven dagen wordt de beslissing over het asielverzoek genomen. Zij die een minder sterke zaak lijken te hebben en zich dreigen te onttrekken aan toezicht zullen gedetineerd worden tot hun uitzetting.
Daarnaast worden de beroepsmogelijkheden van vluchtelingen tegen een negatieve beslissing teruggebracht tot ‚‚n beroep. Tot slot worden de boetes op 'mensensmokkel' verhoogd tot ruim 7000 gulden per 'gesmokkelde' voor bestuurders van vrachtwagens die met verstekelingen worden betrapt en inbeslagname van de voertuigen. Om verstekelingen beter op te kunnen sporen zal de douane en andere grensbewaking de beschikking krijgen over r”ntgenapparatuur die geschikt zijn om mensen op te sporen in vrachtwagens.

De maatregelen komen op een moment dat de berichtgeving in vooral de schandaalpers over vluchtelingen uiterst migrantvijandig is. Zo werd woedend gereageerd op de passagiers van een gekaapt Afghaans vliegtuig die asiel aan vroegen in Groot-Brittanni‰ en werden alle aanvragen afgewezen - alsof alles veilig is in Afghanistan. Recent is in reactie op de toename van het aantal bedelende Roma en Sinti in de straten van Londen besloten om hun aanvragen voor asiel in sneller tempo te behandelen en ze zo snel mogelijk uit te zetten.


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish