Colofon en inhoudsopgave

Voorwoord

Inleiding

Controle op maat

Administratieve Apartheid

Mobiel Toezicht Vreemdelingen

Eigen volk eerst of laatst?

Uitsluiting als ideologisch instrument

En de techniek, zij groeide voort

Vragenlijst

Boekenlijst

Voor hun bijdrage aan deze brochure willen we de volgende personen bedanken:
Clara de Jong, tekening voorkant;
Jos Scheren, auteur van hoofdstuk 4; Jos Scheren werkt samen met Friso Roest aan een boek over Amsterdam 1940-1942 dat onder de titel 'Oorlog in de stad' eind 1996, begin 1997 zal uitkomen; Nicholas Busch, redacteur van 'Fortress Europe?', een maandblad over ontwikkelingen in het vreemdelingenbeleid in Europa; hoofdstuk 5 is een bewerking van zijn artikel naar aanleiding van de publicatie 'Wie sluit wie uit?' van de Franse filosoof Immanuel Wallerstein.
Ook bedanken we PIN voor de financiële bijdrage aan deze brochure.

Inhoudsopgave:

Voorwoord

Inleiding

1 Controle op maat

2 Administratieve Apartheid

3 Mobiel Toezicht Vreemdelingen

4 Eigen volk eerst of laatst?

5 Uitsluiting als ideologisch instrument

6 En de techniek, zij groeide voort

Bijlagen

vragenformulier over controle

literatuurlijst

Deze brochure kun je bij ons bestellen door overmaking van 15,00 inclusief porto op onze giro 6131418 tnv St Afval Amsterdam ovv brochure administratieve apartheid.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish