Groepsuitzettingen door Martinair

Martinair stopt met groepsuitzettingen, 5 februari 1997

Brief over het gesprek met Martinair, 23 januari 1997

Brief van Martinair over het gesprek, 16 januari 1997

Gesprek met Martinair op 4 december 1996

Bezetting van het Martinair hoofdkantoor, 4 december 1996

Brief van een vluchteling aan het personeel van Martinair, 4 december 1996


Amsterdam 4 december 1996

Persverklaring

Het Autonoom Centrum heeft vanaf 10.00 uur vanochtend een bezettingsaktie van het kantoor van de vliegtuigmaatschappij Martinair, Havenmeesterstraat 201, op Schiphol georganiseerd.

Aan de aktie nemen zo'n 80 mensen deel verspreid over vier plekken in het gebouw.

Tevens zullen "stewardessen" via straattheather in het Plaza en vertrekhal de aktie ondersteunen.

Martinair speelt een belangrijke rol bij de uitzetting van in NL 'ongewenste vreemdelingen': afgewezen asielzoekers, illegale arbeidsmigranten en andere mensen zonder verblijfspapieren.

Tijdens de aktie zijn we ook te berijken op telefoonnummer 06-52778448

Op dit moment leven duizenden afgewezen asielzoekers en mensen zonder verblijfspapieren in Nederland in grote angst en onzekerheid. Elk moment kunnen zij worden uitgezet naar een land waar zij te vrezen hebben voor hun leven, of waar hen 'alleen maar' gevangenisstraf, marteling of armoede te wachten staat.

Het idee dat er sprake zou zijn van een eerlijke afweging van asielverzoeken of een redelijk beleid met betrekking tot arbeidsmigranten is al lang achterhaald.

Het gaat er vooral om zoveel mogelijk mensen buiten Europa te houden: de cijfers moeten naar beneden, alleen dat is van belang. Het beleid is hoofdzakelijk gebaseerd op uitsluiting, opsluiting en uitzetting.

Dat zich hierdoor tal van drama's van menselijk ellende afspelen is een logisch gevolg van zo'n beleid.

Dit beleid kan alleen maar uitgevoerd worden door de medewerking van werknemers van bedrijven en maatschappelijke instellingen.

Een beleid dat wij afwijzen en aktief willen bestrijden.

Nederland is wat groepsuitzettingen betreft voorloper binnen Europa. Als belangrijkste 'partner' voor luchtvervoer van uit te zetten 'vreemdelingen' in groepsverband fungeert Martinair. Met Martinair vliegtuigen, de zogenaamde 'Eurocharters', worden groepen vluchtelingen uit verschillende Europese landen Europa uitgezet.

Een vliegtuigmaatschappij die kritiekloos haar vervoermiddelen ter beschikking stelt ter uitvoering van het beleid, is mede-verantwoordeijk voor wat er met deze mensen gebeurt. Het is te makkelijk om te zeggen: het vreemdelingenbeleid is democratisch tot stand gekomen en wij verhuren alleen maar vliegtuigen. Iedereen, ook bedrijven, hebben een eigen verantwoordelijkheid.

Een discussie over ethisch ondernemen moet zich niet beperken tot het milieu en de mensenrechtensituatie buiten Europa.

Tot nu toe heerst er een ijseljke stilte vanuit Martinair wat betreft de medewerking aan groepsuitzettingen.

Het gaat zelfs zover dat, terwijl in Frankrijk Air France weigerde om een groepsuitzetting uit te voeren na de ontruiming van de kerk St Bernard in Parijs, Martinair met een aantal Zairezen naar Parijs en verder vloog.

Wij hopen dat met onze aktie de stilte binnen Martinair doorbroken wordt en er een discussie op gang komt.

-Wij eisen een open discussie met vertegenwoordigers van Martinair (directie, ondernemingsraad). Een discussie waar ook werknemers aan deel kunnen nemen. Tot die tijd willen we de bezetting houden.

-We roepen Martinair op om een voorbeeld te geven als bedrijf, dat haar verantwoordeljkheid neemt door te stoppen met uitzettingen.

-We roepen mensen op om in het geval Martinair doorgaat met het uitzetten van 'ongewenste vreemdelingen' hiertegen in aktie te komen.

Bijlage: overzicht uitzetting door Martinair;

brief aan personeel Martinair van een uiteprocedeerde asielzoeker;

voorbeelden uit de praktijk van uitzettingen.

zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish