de identificatieplicht
Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, oktober 1998

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, mei 1998

Succesvolle ID-campagne in Australie, december 1996

Discussie over de Identificatieplicht, maart 1996

Identificatieplicht, Maatwerk, maart 1996

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, december 1995

ID in Engeland, december 1995

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, september 1995

ID in de USA, september 1995

Identificatieplicht; Stand van zaken campagne, maart 1995

De Wet op de Identificatieplicht (WID)


oktober 1998

Naar aanleiding van de uitspraak van de Hoge Raad in drie zaken tegen de Wet op de identificatieplicht (WID) is begin dit jaar besloten de zaak voor te leggen aan het Europees Hof. Het ging daarbij om de vraag of de verplichting in de WID een paspoort te tonen aan de werkgever en toe te staan dat deze een kopie ervan in administratie bewaart, een onevenredige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer is. De vraag was bovendien of de sanctie bij weigering (toepassing van het hoogste belastingtarief (anoniementarief) over het gehele inkomen) niet beschouwd moet worden als een straf die niet aan allerlei wettelijk bepaalde criteria voldoet. De Hoge Raad heeft beide vragen met een luid `Nee' beantwoord. Een klacht die wordt ingediend bij het Europees Hof wordt eerst behandeld door een commissie die zich buigt over de vraag of het zinvol is de klacht in behandeling te nemen met het oog op eerdere uitspraken van het Hof. Het secretariaat van de commissie reageerde uiterst negatief op de ingediende klacht: zo zou het laten zien van een paspoort in geen enkel geval een inbreuk op de privacy kunnen betekenen en zou uit eerdere uitspraken zonneklaar blijken dat het toepassen van het anoniementarief geen sanctie is. De commissie liet weten dat er aanvullende informatie moest komen op korte termijn waaruit zo blijken dat deze zaak zo uniek was dat er geprocedeerd kon worden. Zo niet, dan zou de klacht niet-ontvankelijk worden verklaard.
In overleg met de advocaat en degene op wiens naam de procedure eventueel gevoerd zou worden is besloten de klacht vervolgens in te trekken.


zoekarchiefdiscussiereageerhomeenglish