meer informatieFotos en gegevens van de contoleurs

Zoeklicht in oud-west van dag op dag

Artikelen over zoeklicht

Klachten
Adressen

Welkom bij Zoeklicht


Operatie Zoeklicht

Aan de basis van het Zoeklicht-project ligt de toegenomen behoefte bij de overheid om haar greep op de burgers te vergroten. Zoeklicht biedt de mogelijkheid door vergelijking van bestanden meer te weten te komen over huurders in de sociale sector dan tot voorkort het geval was. Begonnen als project om 'onrechtmatige bewoning' tegen te gaan, richt Zoeklicht zich nu op alle mogelijke vormen van onrechtmatig handelen waar bestandsvergelijkingen een verdenking van kunnen opleveren. Binnen Zoeklicht wordt samengewerkt door het bevolkingsregister, Stedelijke Woningdienst,
woningbouwcorporaties, de Sociale Dienst en de politie. Deze komen gezamenlijk via bestandsvergelijking aan de hand van onbekende criteria tot een selectie van woningen die 'verdacht' zijn en die dus een huisbezoek krijgen.
-