Inhoud

 

1 Inleiding                                                                                                                             3

            Doel en relevantie van het onderzoek                                                                          4

            Theorie                                                                                                                      5

            Vraagstelling                                                                                                              7

            Keuze van de te onderzoeken groepen en de respondenten                                         7

            Methode van onderzoek                                                                                            10

            Opbouw van de hoofdstukken                                                                                    11                                                                 

2 Cultuur en tegencultuur                                                                                                   12

            1. Cultuur                                                                                                                   12

            2. Tegencultuur                                                                                                          13

            3. Cultuur en tegencultuur                                                                                           14

            4. Cultuur, tegencultuur en stedelijke omgeving                                                             18

 

3 Tegencultuur in Amsterdam                                                                                           22

            1. Vrijstad Amsterdam                                                                                              22

            2. Tegencultuur in Amsterdam: Provo’s, kabouters en krakers                                    26

                        Provo                                                                                                            26

                        Kabouters van de Oranje Vrijstaat                                                                 27

                        Krakers                                                                                                        28

            3. Vrijplaatsen                                                                                                           31

                        Vrijplaatsen gekarakteriseerd                                                                         32

                        Kunst in vrijplaatsen                                                                                      33

                        Vrijplaatsen als leefwijze                                                                                34

                        Het antwoord van de gemeente: project Broedplaats Amsterdam                   35

 

4 Vrijplaatsen en broedplaatsen: onderzoeksbevindingen                                              38

            1. Broedplaatsbeleid: doelstelling en projecten                                                            38

            2. Praktische mogelijkheden voor broedplaatsen                                                        40

                        Subsidie en regels                                                                                          40

                        Werken én wonen                                                                                         41

                        Primaat van lokale politiek: plaats voor kunst én leven?                                   44

                        Kunst                                                                                                            45

                        Leven                                                                                                            47

            3. Gevoelsmatige mogelijkheden voor broedplaatsen                                                  50

                        Het trauma van de Silo, Vrieshuis Amerika en de Kalenderpanden                  50

                        Typen gebruikers                                                                                           52

                        Gebruikers en het idee van regelgeving                                                            56

                        Kennis van de gemeente                                                                                 61

                        Onderhandelen over broedplaatsen: Plantage Doklaan 8-12 en OT301           62                                                                                  

5 Conclusies                                                                                                                        67       

Aanvullingen op theorie                                                                                      70

Slotbeschouwing                                                                                                        71

Aanbevelingen voor beleid                                                                                         73

            Aanbevelingen voor verder onderzoek: vrijplaatsen als ‘stil protest’                             73

                       

Literatuur                                                                                                                               77

Nota’s en adviezen                                                                                                                81