Pingpongen met vluchteling

Persbericht 01-11-2001

 

Sierra Leonees vluchteling Oumar Ba in juli ‘00 door Nederland uitgezet naar Senegal, is  op 27 oktober jl. na anderhalf jaar illegaal verblijf in Senegal uitgezet naar Ivoorkust. Er zijn diverse malen kamervragen gesteld door de SP over de uitzetting. Ook in Ivoorkust zal Ba zich melden bij de Nederlandse ambassade met als doel terugkeer in de asielprocedure in Nederland.   

 

* 1998: Oumar Ba uit Sierra Leone vraagt in Nederland asiel, raakt uitgeprocedeerd

* november ’99-juli ‘00: 7 maanden in vreemdelingendetentie in illegalengevangenis Ter Apel.  De IND beweert dat Ba geen Sierra Leonees maar Senegalees is.

* er volgen 3 vergeefse pogingen tot verwijdering naar Senegal, bij de eerste uitzetting stuurt  Senegal hem retour, bij de tweede is er geen geldig reisdocument, bij de derde verzet Ba zich en krijgt onrechtmatig kalmerende injecties toegediend (Geneeskundige Inspectie stelt later dat Ba schadevergoeding krijgt).

* 20-07-’00: uitgezet per privé-charter door Martinair naar Senegal, waar hij niet als als Senegalees burger wordt geaccepteerd; vanuit zijn illegale positie vraagt hij de Nederlandse ambassade om hulp. Ba wordt gearresteerd en uitgezet naar Mali, dat hem niet accepteert. Ba keert weer terug naar Senegal. Hij reist naar Gambia waar hij  een verklaring van de Sierra Leonese ambassadeur krijgt die zijn Sierra Leonese nationaliteit bevestigt. 

* van 27’-11-’00 tot 19-06-’01, bezet Oumar Ba de stoep van de Nederlandse ambassade te Dakar, Senegal, die de situatie gedoogt.

* 19-06-’01: arrestatie Ba wegens hongerstaking en verstoring van de openbare orde. Volgens Ba sympathiseren vele burgers met hem middels een vreedzame sit-inn voor de Nederlandse ambassade. Ba wordt gevangengezet. 

* 22-06-’01: veroordeeld en schuldig bevonden aan landloperij (homelessness).   Hiervoor 15 dagen gevangengezet met verbod Senegal te betreden voor 5 jaar en bevel tot onmiddellijke verwijdering uit Senegal.

* 04-07-‘01 einde gevangenschap, maar Ba wordt overgedragen aan immigratie-autoriteiten die hem in vreemdelingendetentie zetten.

* 27-10-’01: uit Senegal uitgezet met bestemming Abidjan, Ivoorkust.

Gehandboeid en begeleid door twee escorts, geuniformeerde politie naar Bamako, Mali. Op 30-10-’01 arriveert Ba als illegaal in Abidjan.

Ba verblijft daar nu in afwachting, illegaal, dakloos, zonder inkomen. Hij heeft belangrijke wel documenten op zak:

  1. NOTIFICATION D’EXPULSION: uitzettingsdocument van het Hoofd van Vreemdelingenpolitie in Senegal.

  2. ARRETE D’EXPULSION: uitzettingsbevel van de minister van Binnenlandse Zaken in Senegal, waarin deze verklaart dat Ba een Sierra Leonees is.

  3. THE TRAVEL  CERTIFICATE(TC): eenmalig reisdocument afgegeven door de Senegalese autoriteiten voor de verwijdering naar Abidjan via Mali, waarop ook informatie vermeld dat Ba Sierra Leonees is.

  4. INTERDICTION DE SEJOUR: verbod op verblijf (in Senegal)

  5. LAST JUDGEMENT CONFIRMING TO BE NOT A SENEGALESE: de laatste rechtsuitspraak die bevestigt dat Ba geen Senegalees is.