Politie invallen na online-demonstratie

Frankfurt a.M., 17.10.2001

Beambten van de ‘politieke politie’ hebben vanochtend de bureaus van Initiatieve Libertad! In Frankfurt a.M. (Duitsland) open gebroken en verschillende computers, harde schijven, CD’s en documenten in beslag genomen. Tevens werd de woning van degene die verantwoordelijk is voor de website van libertad.de en sooderso.de doorzocht, ook hier werden ettelijke computers en dergelijke in beslag genomen.

De aanleiding voor deze actie was de on-line demonstratie van 20 juni 2001 waar Initiatieve Libertad! Voor opgeroepen had. Deze richtte zich tegen deportaties waar de Duitse Lufthansa worden uitgevoerd. Volgens het huiszoekingsbevel van de politie namen 13.614 mensen deel aan deze demonstratie.

Omdat de Lufthansa door de meer dan 1.2 miljoen pagina oproepen niet nader te bepalen economische schade heeft geleden, bestempeld de politie de oproep als uitnodiging tot het begaan van strafdaden. De oproep tot de virtuele demonstratie, ondertekend door 150 mensenrechts- en vluchtelingorganisaties wordt gezien als het aanzetten tot strafbare feiten.

“Dit is een aanval op het demonstratie recht” aldus Anne Morell, die de demonstratie reeds op 10 mei aangemeld had bij de Keulse politie. Het is een schandaal dat 13.000 demonstranten als criminelen geafficheerd worden terwijl ondernemingen tegelijkertijd hun zakken vullen door mensen te deporteren.

Het sinds 1993 bestaande Initiatieve Libertad!, die zich voor politieke gevangenen inzet ziet zich door de inbeslagnames van computers en documenten sterk in haar werk gehinderd. Op de website van de on-line demonstranten <http://go.to/online-demo> is een software handleiding te vinden voor on-line demonstranten. “Wij hopen dat e-protest in deze tijd van e-commercie leert van ervaringen” aldus Anne Morell, “en wij roepen alle democraten en tegenstanders van deportaties op krachtig te protesteren tegen het optreden van de kleingeestige Duitse politie staat”.

Email: online-demo@gmx.net

URL: http://go.to/online-demo

Veraling: autonoom centrum