Eén jaar VS-manipulatie i.v.m. Irak.


by Guido 9:42pm Mon Dec 16 '02 bron Indymedia Belgie

pannekoekrobert@hotmail.com

 

Poging om een beknopt overzicht te geven over één jaar manipulaties van de V.S. tegen Irak. Alles tesamen is het artikel een kleine 300 pagina's.(via de links)

 

Al meer dan een jaar kunnen we lezen dat een oorlog tegen Irak nabij is. Enkele voorbeelden:

"President Bush warned Saddam Hussein today that if he did not admit United Nations inspectors to determine if Iraq is developing nuclear, chemical or biological weapons, he would face consequences." November 27, 2001NYT

"President George W. Bush has ordered the CIA and his senior military commanders to draw up detailed plans for a military operation that could begin within months."Observer December 2,2001

"The absence of any confirmed evidence tying Iraq to either the Sept. 11 or anthrax attacks increases the difficulty of convincing Arabs that it is necessary to strike now. An American attack could well enhance the perception that the United States was making Muslims its target and thus unravel the reluctant Arab support for dismantling Osama bin Laden's network of terror.", December 18, 2001

_____________________________________________________________________________________

Op 9-1-'02 konden we dan vernemen dat het Pentagon zijn Nuclear Posture Review had herzien en dat men nu ook geen problemen meer zag om kleine nucleaire wapens te ontwerpen en te gebruiken.

Op 29-01-'02 zei Bush in zijn State of the Union dat

"Iraq continues to flaunt its hostility toward America and to support terror. The Iraqi regime has plotted to develop anthrax, and nerve gas, and nuclear weapons for over a decade. This is a regime that has already used poison gas to murder thousands of its own citizens -- leaving the bodies of mothers huddled over their dead children. This is a regime that agreed to international inspections -- then kicked out the inspectors. This is a regime that has something to hide from the civilized world.".

Samen met Noord-Korea en Iran, vormt Irak volgens Bush een as van het Kwade.

_____________________________________________________________________________________

Op 3-2-'02 konden we lezen in The Sunday Times dat:

"AMERICAN military planners have presented President George W Bush with a strategy to defeat the army and air force of Iraq and remove Saddam Hussein from power within eight weeks."

Op 29-4-'02 vernamen we in de NYT dat :

"The Bush administration, in developing a potential approach for toppling President Saddam Hussein of Iraq, is concentrating its attention on a major air campaign and ground invasion, with initial estimates contemplating the use of 70,000 to 250,000 troops."

_____________________________________________________________________________________

Ondertussen leverden Democraten en Republikeinen een veldslag over The National Strategy For Homeland Security . Een nieuw departement dat alle inlichtingendiensten onder één dak moet brengen en de grootste verandering is in de Amerikaanse politiek sinds 1947.

Het ontwerp werd ondertussen goedgekeurd, dit gebeurde heel kort na de Congress-verkiezingen begin november waarbij de Republikeinen de meerderheid behaalden.

_____________________________________________________________________________________

Al de berichten over troepenverplaatsing naar de Golf van VS-soldaten en de militaire opbouw aldaar, vermeld ik hier niet. Je kan er gemakkelijk 5 bladzijden mee vullen, enkel links wel te verstaan.

_____________________________________________________________________________________

Op 12-11-'02, één dag na de globale herdenking van de aanslagen op het WTC en het Pentagon ging George naar de V.N. met een resolutie op zak om toestemming te krijgen om Irak aan te vallen. Hij vertelde de V.N. dat wanneer ze niet zouden toestemmen, de V.n. geen reden meer van bestaan had.

In het begin lagen China, Frankrijk en Rusland dwars maar ondertussen hebben ze toch voor die resolutie gestemd. Meerbepaald op 8-11-'02, Text Resolution.

Op 16-10-'02 had Bush van het Congress al de toestemming gekregen om Irak aan te vallen.

Blair, de trouwe volgeling van George, tarkteerde ons al op enkele documenten die ons moesten overtuigen dat Saddam echt wel een gevaar is voor de wereldvrede.

Eéntje kregen we in september: Iraq's weapons of mass destruction .

Het tweede mochten we onlangs lezen: A report on the human cost of Saddam’s policies .

Helaas voor Blair en co, vonden de meeste mensen deze rapporten niet overtuigend.

_____________________________________________________________________________________

In Amerika werd eind oktober het The Committee for the Liberation of Iraq opgericht.

The Committee for the Liberation of Iraq was formed to promote regional peace, political freedom and international security by replacing the Saddam Hussein regime with a democratic government that respects the rights of the Iraqi people and ceases to threaten the community of nations.

The regime of Saddam Hussein has attacked its neighbors, acquired weapons of mass destruction, and directed those weapons against innocent men, women, and children. It has supported international terrorism and has savagely murdered and repressed the Iraqi people. The current government of Iraq poses a clear and present danger to its neighbors, to the United States, and to free peoples throughout the world.

The Committee for the Liberation of Iraq will engage in educational and advocacy efforts to mobilize US and international support for policies aimed at ending the aggression of Saddam Hussein and freeing the Iraqi people from tyranny. The Committee is committed to work beyond the liberation of Iraq to the reconstruction of its economy and the establishment of political pluralism, democratic institutions, and the rule of law.”

Enkele van hun persberichten: Committee news .

_____________________________________________________________________________________

Volgens CBS-news van 4-9-'02 dateert het plan om Irak aan te vallen van 9-11-'01:

"CBS News has learned that barely five hours after American Airlines Flight 77 plowed into the Pentagon, Defense Secretary Donald H. Rumsfeld was telling his aides to come up with plans for striking Iraq — even though there was no evidence linking Saddam Hussein to the attacks."

Zes dagen nadien konden we dan lezen hoe oud het plan om Irak aan te vallen werkelijk is.

In The Sunday Times van 15 september werd uitgelegd dat er zoiets bestaat als "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century," September 2000. A Report of the Project for the New American Century

In dit rapport kunnen we lezen hoe de plannen om Irak aan te vallen al enkele jaren oud zijn. Eigenlijk zijn die plannen al 10 jaar oud, want in 1992 had men ongeveer hetzelfde rapport opgesteld. Via een lek in de NYT kwam dit uit en al gauw werd het rapport naar de vuilbak verwezen. 8 jaar later werd het herschreven door dezelfde auteurs, allemaal individuen die Bush omgeven en veteranen zijn in de Amerikaanse Buitenlandse politiek.

 

"In broad terms, we saw the project as building upon the defense strategy outlined by the Cheney Defense Department in the waning days of the Bush Administration.The Defense Policy Guidance (DPG) drafted in the early months of 1992 provided a blueprint for maintaining U.S. preeminence, precluding the rise of a great power rival, and shaping the international security order in line with American principles and interests. Leaked before it had been formally approved,the document was criticized as an effort by “cold warriors” to keep defense spending high and cuts in forces small despite the collapse of the Soviet Union; not surprisingly, it was subsequently buried by the new administration."

pagina 9 van "Rebuilding America's Defenses: Strategy, Forces and Resources For a New Century," September 2000. A Report of the Project for the New American Century

_____________________________________________________________________________________

In september kregen we ook de National Security Strategy van Bush, waarin we konden lezen dat de V.S. zich het recht toeëigenen om preventief op te treden tegen andere landen.

_____________________________________________________________________________________

En het laatste document is er eentje van negen bladzijden. Het werd voorgesteld op 8-12-'02.

Het noemt National strategy to combat weapons of massdestruction.

Enkele zinnen hierover uit de pers:

"The strategy document said, using the initials for weapons of mass destruction: "The United States will continue to make clear that it reserves the right to respond with overwhelming force including through resort to all our options to the use of W.M.D. against the United States, our forces abroad, and friends and allies."

De toespraak van Bush over dit document.