Bugerinspectie Marinebasis Amsterdam

Zaterdag 16 november kreeg de Marinebasis Kattenburg in Amsterdam
bezoek van zo'n tachtig burgerinspecteurs. Deze wilden met hun
inspectie nagaan in hoeverre er op de basis meegewerkt wordt aan
voorbereidingen voor een aanval op Irak. Met name het op het terrein
gevestigde afluister centrum (inclusief ' gecompartimenteerde '
ontcijferings eenheden, die elders afgetapte informatie moeten vertalen en
ontcijferen zonder te weten waar het vandaan komt en voor wie het bestemd
is) had de bijzondere interesse van de burgerinspecteurs. Zij zagen het
als hun recht en plicht om uit te zoeken wat er, mede in hun en uw naam,
door de Nederlandse marine aan oorlogsvoorbereidingen wordt getroffen.

De inspecteurs hadden hun komst ruim van te voren bij de basis
aangemeld, maar troffen desondanks de poort gesloten. Een
geuniformeerd persoon met een indrukwekkend grote witte pet stond de
inspecteurs enige tijd te woord, maar wilde op geen enkele van hun vragen
omtrent de aktiviteiten op de basis ingaan. Intussen klommen enkele
inspecteurs alvast op hun ladders om over de hoge poortdeuren heen te
kunnnen kijken. Kort daarop verplaatsten zij zich naar een ander stuk muur
om ook daar vanaf hun ladders op z'n minst over de mueur heen te kunnen
kijken. Intussen was de maritieme afdeling van de inspectie , in een
Kameleon-achtig bootje, in de slag met de politie te water. Door listig
maneouvreren wist het bootje twee inspecteurs op het terrein af te
leveren. Helaas werden de inspecteurs gelijk door de marechausee
overmeesterd. Een van hen werd uren later vrijgelaten met een briefje van
een boete van 28 euro voor het betreden van verboden terrein. De tweede
(die haar naam niet noemde) werd pas de volgende dag vrijgelaten, heeft
"vernieling"als aanklacht gekregen en moet op 27 mei voorkomen voor de
politierechter in Amsterdam. De inspecteur zijn niet van plan eventuele
boetes te betalen aangezien zij vinden dat zij wel degelijk bevoegd waren
het militaire terrein te betreden. Een andere inspectrice werd door vier
marechaussees een busje ingesleurd omdat zij met een tangetje aan wat
prikkeldraad op het hek zou hebben gefriemeld. De hulpofficier vond dit
echter nergens op slaan en liet de burgerinspectrice weer gaan.

Intussen was het bootje, zij het met minder bemanning, volop bezig
met een zeer vermakelijk kat en muis spel met twee logge boten van de
waterpolitie. Tot groot ongenoegen van de laatsten slaagden de
burgerinspecteurs te water er steeds maar weer in om bij de kant te komen,
of de bemanning van de politieboten 'vervelende' vragen te stellen van de
vragenlijst die de inspecteurs bij zich hadden.

De inspectie werd besloten met een overigens hilarisch
telefoongesprek met de poortwachters van de basis. De
burgerinspecteurs hadden zich weer bij de hoofdpoort verzameld, dit
keer om informatie te vragen over de gearresteerde inspecteurs. Ze
kregen te verstaan dat ze maar naar de basis moesten bellen. Dat
gebeurde vervolgens door een van de inspecteurs, die met de microfoon (die
draadloos geluid doorgaf aan een luisprekerinstallatie) op een ladder
stond en kon zien wat zich in het wacht hokje afspeelde. Hij deed zijn
collega inspecteurs luid verslag van het verder weinig verhelderende
telefoongesprek. Na een oproep ook naar de eerstvolgende burgerinspectie
van Volkel te komen, zodra er een aanval op Irak plaatsvindt, was het
strijdbare slot van de Amsterdamse inspectie. Wordt vervolgd.