MANIFEEST IN BRUGGE


REDE UITGESPROKEN DOOR ERIC GOEMAN, WOORDVOERDER VAN ATTAC VLAANDEREN
TIJDENS HET MANIFEEST IN BRUGGE OP DONDERDAG 6 SEPTEMBER 2001.

Beste Guy en Annemie,
Wij weigeren vanaf nu jullie etiketten, jullie stigma's:
WIJ ZIJN GLOBALISTEN MAAR VAN EEN NIEUWE SOORT:
Wij zijn democratische globalisten omdat wij een andere globalisering
willen. Jullie globalisering wordt natuurlijk niet geleid door
democratisch verkozen politieke overheden - maar door de belangen van
transnationale corporaties, banken en financiŽle speculanten - En dat zijn
dus ondemocratische instituten - die alleen de kortetermijnbelangen dienen
van de aandeelhouders en dat kortetermijnbelang is niet volledige
tewerkstelling of een proper milieu of veilig voedsel of de kwaliteit van
het leven maar WINSTMAXIMALISATIE! Wij willen een globalisering vanuit de
behoeften van de mensen, van onderop. Een globalisering waarin niet de
economie de eerste viool speelt maar de wensen van de mensen en waarin ook
de zwakken een stem krijgen. En wij weten wat globalisering van onderop
is, beste guy en annemie, want wij zijn er deel van. Deze beweging is
globaal en democratisch en pluralistisch. Jullie globalisering is
antidemocratisch en gaat tegen de belangen van de meerderheid op deze
planeet in.

Beste Guy en Annemie,
Er sterven elke minuut op deze planeet negentig mensen vooral kinderen -
niet van een spaghettivergiftiging maar van honger, dorst en
ontbering - In diezelfde minuut worden de 200 rijksten elk 60.000 fr. rijker
In diezelfde minuut wordt er voor 60.000.000.000 fr. gespeculeerd of hoort
u het liever in Euro misschien? Dat is uw wereldorde. Jullie beweren dat
de liberalisering van de markten meer sociale gelijkheid zal brengen.
Jullie denken echt dat wij idioten zijn. Reeds dertig jaar lang worden de
markten geliberaliseerd. In die dertig jaar is de kloof tussen rijk en arm
verdriedubbeld. Jullie verdedigen vooral die 200 rijksten en die
speculanten, wij willen vooral die kinderen redden.

Jullie gaan het nu over een andere boeg gooien.
Jullie noemen ons wereldvreemde utopisten.
Dat kan er gerust nog bij. De Duitse filosoof Habermas zei ooit: "ALS DE
UTOPISCHE OASEN UITDROGEN ONTSTAAT EEN WOESTIJN VAN BANALITEIT EN
RADELOOSHEID." Wij de democratische globaliseringsbeweging zijn inderdaad
op zoek naar de utopische oasen, wat zeg ik, wij zijn een deel van de
utopische oasen. Jullie bieden ons een woestijn van banaliteit en
radeloosheid. Inderdaad. Vraag het maar eens aan de werknemers van Renault
Vilvoorde of Danone of Marcks en Spencer. Of aan de werknemers van Sabena
en Opel. Vraag het eens aan de miljoenen werklozen en sociaal
uitgeslotenen. Of aan de miljoenen daklozen waaronder heel veel kinderen.
Of aan de vluchtelingen, asielzoekers en arbeidsmigranten. Of aan de 1,2
miljard mensen op deze planeet die elke dag moeten overleven met minder
dan 60fr. Of aan die 800 miljoen mensen die dagelijks geen toegang hebben
tot zuiver water en soms tot helemaal geen water. Vraag hen eens hoe de
woestijn van radeloosheid - waar jullie Europese Unie, WTO, IMF en
Wereldbank medeverantwoordelijk voor zijn - er uitziet. Jullie beweren dat
de liberalisering van de vrijhandel meer sociale gelijkheid zal brengen.
Ofwel liegen jullie ofwel zijn jullie dom. In een recent rapport besteld
door de Amerikaanse regering en waaraan honderden wetenschappers hebben
meegewerkt wordt de volgende conclusie getrokken: DE EVOLUTIE VAN DE
GLOBALISERING ZAL GRILLIG ZIJN EN GEKENMERKT WORDEN DOOR CHRONISCHE
FINANCIňLE WISPELTURIGHEID EN EEN GROTERE ECONOMISCHE ONGELIJKHEID."
Natuurlijk weten jullie dat en wij ook. Tegenover die globalisering komen
wij op straat en laten wij ons protest klinken. Die globalisering gaan wij
opblazen maar wel geweldloos.

Dan maar opnieuw criminaliseren. De beweging verdacht maken.
De beweging proberen verdelen in goeden en slechten.
De goeden zijn voor dialoog en de slechten zijn het straatcrapuul.
Beste Guy en Annemie, we zijn allemaal voor dialoog en we zijn ook
allemaal straatcrapuul.
Wij komen reeds jaren op straat (onze publieke ruimte en dus ons
strijdterrein, ons transparant paleis) voor de mooiste en meest
hoogstaande idealen die er ontwikkeld zijn in de wereldgeschiedenis en
zeker in de sociale strijd: voor sociale rechtvaardigheid, voor sociale
gelijkheid, voor wereldvrede, voor sociale emancipatie, voor solidariteit
met de zwaksten, Voor multiculturele democratie. Deze samenleving heeft
beweerd dat de jongeren reeds meer dan vijftien jaar lang decadent zijn,
onverschillig, apatisch, a-politiek, anti- politiek, enzÖkortom dat ze
geen normen en waarden zouden hebben. Wanneer driehonderdduizend mensen
vreedzaam op straat komen in Genua - waaronder heel veel jongeren - weten
jullie niets anders te verzinnen dan ze te bestempelen als crapuul,
hooligans of wereldvreemd, inhoudsloos. Terwijl die driehonderdduizend
mensen op straat komen voor duidelijke normen en waarden. Want dit is een
morele beweging. Onze strijd tegen de globalisering is een moreel gevecht,
jullie neoliberale globalisering is immoreel. In plaats van deze burgers
te respecteren die hun verantwoordelijkheid opnemen en voor een morele
wereldorde hun stemmen laten horen worden deze burgers weggehoond of
neergesabeld - soms letterlijk maar zeker figuurlijk. Maar we zijn dat
gewoon, we bezitten een olifantenhuid, ik alleszins. Wat zijn dan jullie
morele voorbeelden? De ambitieuze strebers die zich rijk proberen graaien
op de beurs en de hele wereld opofferen voor de jacht op materiŽel gewin
en zich 's nachts laveloos zuipen in de Zillion, op een dieet van
peppillen en met hun neusjes vol coke en dan op volle toeren in hun BMW's
langs onze wegen scheuren? Of voetballers die miljoenen per dag verdienen
of wielrenners die hun adres naar Monaco verplaatsen om toch maar niet te
moeten bijdragen als miljonairs aan onze sociale zekerheid omdat ze lak
hebben aan onze zieken en zwakken? Zijn dat de morele ijkpunten van Uw
samenleving? In de huidige neoliberale gewelddadige jungle, beste vrienden
en vriendinnen, ben ik niet beschaamd om door hen als politieke hooligan
te worden betiteld, Omdat ik weet dat de echte politieke hooligans zich op
dit ogenblik verschuilen in verboden zones en in gesloten conclaven de
toekomst van de planeet bepalen in dienst van de transnationale
corporaties. Zij beweren nu een open dialoog met ons aan te willen gaan?
Dit is niet alleen een poging tot recuperatie en verdeel en heers, maar
vooral een hypocriete zet. Er is geen open dialoog wanneer Mevrouw Neyts
zegt wel met de antiglobalisten te willen discussiŽren maar hen ook
duidelijk te maken dat de keuzes gemaakt zijn en dat de Europese Unie
kiest voor de verdere liberalisering van de markten. En zo belanden we
weer waar we voorlopig thuishoren: op straat. En laten we duidelijk zijn,
guy en annemie, Een beetje dialoog zal niemand deren, maar voorlopig
blijven wij jullie ergste nachtmerrie. De straat is ons strijdterrein .
Vandaag in Brugge, morgen in Leuven en Luik. Binnenkort in Gent en
Brussel. En de straat geven we niet meer af. We zullen daarom onze cocons
moeten verlaten en elkaars dromen en verlangens serieus nemen en die
dromen en verlangens tot een revolte smeden. We zullen deze wereld
herscheppen en een nieuwe wereld maken. We zullen deze wereld tot een
feest maken voor iedereen. We zullen de straten heroveren en reiken naar
de sterren tot er een wereld komt zonder verboden zones. We zullen de
utopische oasen voeden en de woestijnen verdrijven. Laten we beginnen met
elkaar te ontmoeten en onze angsten, dromen, ervaringen, verwachtingen en
verlangens te delen en samen te smelten in een globalisering van
tegenstemmen. Want wij, beste vrienden en vriendinnen, Zijn de
democratische globalisten. En daar mogen we gerust trots op zijn. Laten we
de toekomst in eigen handen nemen want een andere wereld is mogelijk. Onze
wereld is niet te koop en wij ook niet.

Eric Goeman/woordvoerder Attac Vlaanderen/6 september 2001