Esso station uur lang geblokkeerd

Aktie tegen de oorlog in Irak

“Heb vrede zonder Esso” heeft op 2 april van 17 tot 18 uur het Esso benzinestation aan de Beneluxbaan te|Amstelveen geblokkeerd. Ongeveer 45 aktievoerders blokkeerden middels stalen driepoten waarin olievaten werden gehesen met daarop de tekst ‘boycot E$$o, no war’ de inrit naar het pompstation. De pompen werden met afzetlint ingepakt, twee spandoeken werden uitgerold met de teksten: ‘Boor E$$o de grond in’ en ‘SOS Geen oorlog voor E$$o’. Opvallend was dat de politie vijf minuten na start van de aktie meedeelde dat we vijf minuten de tijd hadden om te vertrekken omdat van hoger hand besloten was dat er geen acties getolereerd zouden worden die economische schade opleveren. Er stond al een peloton ME klaar. Na overleg van ons met de eigenaar van het E$$o-station bleek dat hij geen groot probleem had om ons tot 18.00 te laten blokkeren, waardoor de politie het nakijken had.

Onze website wordt ook veelvuldig bezocht door Exxon/Mobil uit de VS, hetgeen doet vermoeden dat zij toch een beetje zenuwachtig worden van alle akties en misschien wel voorlopig het beleid hebben om akties tot zekere hoogte te tolereren, omdat zij bang zijn dat er anders nog meer negatieve publiciteit komt. Wat er met Shell en de Brent Spar gebeurde zullen zij zich nog wel goed herinneren.

Hieronder het persbericht:

Persverklaring

Aktie bij Esso tegen de oorlog in Irak op 2 april ‘03

Oproep tot boycot van Esso wegens haar belangen bij oorlog

 

Op dinsdag 2 april voert aktiegroep ‘Heb vrede zonder Esso’ aktie bij een Esso- benzinestation in Amsterdam.

Olie is niet de enige reden voor de oorlog maar speelt wel een hoofdrol. Democratie en naleving van mensenrechten of de strijd tegen terrorisme zijn slechts bijkomende zaken.

Was er een vreedzame wisseling van regime gekomen dan hadden vooral Franse, Russische en Chinese oliemaatschappijen daarvan geprofiteerd. Zij hebben ook al verschillende contracten met het regime van Saddam Hoessein. Nu er gewapend onder leiding van de VS getracht wordt het bewind van Saddam Hoessein omver te gooien zullen, indien dit lukt, vooral de VS en maatschappijen uit de VS de belangrijke contracten krijgen. De VS zijn dan ook al altijd op de oorlog uit geweest.

Het belang van olie voor de VS.

De oliebehoefte van de geïndustrialiseerde landen en dus ook van de VS blijft toenemen. De grootste oliereserves liggen in het Midden Oosten. De VS worden in de toekomst steeds afhankelijker van de import van olie.

De olieprijs is gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Hierdoor is het belangrijk dat de olieprijs door de VS bepaald kan worden.

De staten die de olieproducerende landen onder hun invloed hebben, kunnen eigenlijk daarmee elk land in de wereld aan zich binden of van zich afhankelijk maken. China is bijvoorbeeld nu nog een vrijwel onafhankelijk land, de snelst groeiende economie, maar voor die groei steeds afhankelijker van olie-import en dus van de VS.

Waarom aktie tegen Esso?

Esso (= ExxonMobil) is de grootse oliemaatschappij en multinational in de wereld en een Amerikaans bedrijf waarmee het belang van de regime wisseling (naar een VS-vriendelijke regering) in Bagdad al voor zich spreekt.

Volgens een rapport van de Duitse Bank heeft Exxon/Mobil de beste positie om te profiteren van de regime wisseling.

ExxonMobil steunde de verkiezingscampagne van Bush en ook verschillende denktanks die uitgesproken voor een oorlog zijn, zoals het American Enterprise Institute (AEI). Een van de belangrijkste leden hiervan is Richard Perle, die onlangs is afgetreden als voorzitter van de Defence Policy Board en vanuit die functie een van de belangrijkste pleitbezorgers van de oorlog was. Zijn aftreden heeft te maken met verstrengeling van zaken en politiek.

Veel meer mensen uit de Bush-regering hebben banden met deze denktanks en met de olie-industrie. Het is dan ook aannemelijk dat ExxonMobil indirect invloed uitoefent pro het voeren van een oorlog. Zo heeft zij ook bewerkstelligd dat de Bush-regering het Kyoto-verdrag niet heeft ondertekend. Zo blijft de olie ruimschoots vloeien in ruil voor een stroom dollars naar ExxonMobil.

Bovenstaande redenen geven aan dat de oorlog ook een uitvloeisel is van de globalisering waar velen zich al tegen richten; afnemende democratische controle en de harde neoliberale werkelijkheid. Het zijn vooral multinationals als Exxon/Mobil die ‘infiltreren’ in politieke systemen om voor hen gunstige voorwaarden te scheppen.

We roepen met deze aktie iedereen op om Esso te boycotten wegens haar belangen in de oorlog tegen Irak.

Een ‘ nee!’ van Esso tegen de oorlog heeft meer invloed dan het ‘nee’ van tal van landen.

Voor uitgebreid artikel over Esso en de oorlog in Irak zie het Greenpeace document ‘The tiger in the tanks’, www.autonoomcentrum.nl/esso/greenpeace.pdf

Aktiegroep ‘Heb vrede zonder Esso’