En straks het Vaticaan

door FELIPE RODRIQUEZ

Het Parool publiceerde deze vertaling van 'Islamitic Jihad, what's Next'. Bron: Parool.nl

Felipe Rodriquez, oprichter van de eerste Nederlandse internetprovider, Xs4all, volgt al jaren de literatuur en allerlei websites over het Midden-Oosten en islamiti-sche bewegingen. 'Vergelding van de aanslagen in de VS,' schrijft hij, 'is op zijn best het verkeerde antwoord en in het slechtste geval een catastrofale vergissing.'

DE SUGGESTIE DAT Osama bin Laden het grote brein is achter het inferno in de Verenigde Staten, evenals de eerdere bloedige aanslag op de Amerikaanse ambassade in Nairobi en diverse andere terroristische aanvallen, is even simplistisch als kortzichtig. De motor achter de wereldwijd opererende islamitische terreurbeweging is niet deze man; het bindmiddel is religieus activisme. En dat zal alleen maar verder aangewakkerd worden als Bin Laden wordt uitgeschakeld. Zijn dood zal juist duizenden moslims motiveren zich ook aan te melden als martelaar voor de heilige oorlog.

De radicale islamitische beweging lijkt nog het meest op de mythologische Hydra, het veelkoppige monster. Hak een van de koppen af en onmiddellijk verschijnen twee nieuwe. Diezelfde dubbele backup zien we bij de Hezbollah en Hamas. Aangezien een leider op elk moment kan worden uitgeschakeld, staan er altijd vervangers klaar.

De effectiviteit van dit systeem is inmiddels ruimschoots aangetoond: de Hezbollah en Hamas bestaan nog steeds, in weerwil van alle succesvolle aanslagen die IsraŽl en anderen hebben gepleegd op het leiderschap. We kunnen dan ook gevoeglijk aannemen dat het leiderschap van de organisatie achter de aanslagen van dinsdag is gebaseerd op ditzelfde principe.

Uit informatie die is verzameld na de aanslag in Nairobi kan verder worden opgemaakt dat de groep achter deze actie was opgebouwd uit cellen, een structuur die vaak wordt gebruikt door gewelddadige actiegroepen en waarschijnlijk ook aan de basis ligt van de organisatie achter de aanslagen in de VS. De crux ervan is dat elk lid van de organisatie slechts een klein aantal andere leden kent en maar enkele leden toegang hebben tot informatie over geplande acties.

De gewelddadige factie van de islamitische beweging is voor buitenstaanders zo goed als onzichtbaar. Infiltratie is lastig, aangezien de meeste van deze activisten al jaren hecht samenwerken. Een infiltrant moet niet alleen vloeiend Arabisch spreken, beschikken over een gedetailleerde kennis van de koran en islamitische religieuze rituelen, maar ook bereid zijn het ultieme offer te brengen, het martelaarschap, om het vertrouwen van de organisatie te winnen.

'HET VOLK VAN de islam is ontwaakt in het besef het belangrijkste doelwit te zijn van de agressie van het bondgenootschap tussen de zionisten en de kruisvaarders,' schrijft Bin Laden in zijn artikel A Declaration of War. 'Alle valse aantijgingen en propaganda over ''mensenrechten'' zijn in al hun leugenachtigheid ontmaskerd door het bloedige geweld tegen de moslims in alle delen van de wereld. De meest recente en grootscheepse uiting van deze agressie, waardoor de moslims sinds de dood van de Profeet worden getroffen, is de bezetting van het land van de twee Heilige Plaatsen.'

Dit is geen extreem geluid in de moslimwereld. Een groeiend aantal islamitische wetenschappers en activisten beschouwt de militaire bases van de VS in Saoedi-ArabiŽ als symbolen van een vijandige buitenlandse invasie. En in hun visie zijn de drie voor hen heiligste plekken in de wereld, Mekka, Medina and Jeruzalem, bezet door zionisten en christelijke kruisvaarders. Ze zijn er verder van overtuigd dat de meeste moslimstaten slachtoffer zijn van neokolonialistische uitbuiting door het Westen.

De in 1996 uitgeroepen jihad moet een einde maken aan die bezetting en exploitatie. Safar Ibn`Abd Al-Rahman Al-Hawali, een vooraanstaand islamitisch wetenschapper en ideoloog - Bin Laden bewondert hem zeer - stelt in zijn boek The Day of Wrath dat met de jihad een nieuw tijdperk is begonnen. Al-Hawali beschrijft in zijn boek verschillende bijbelse profetieŽn en speculeert op basis daarvan dat Jeruzalem in 2012 zal worden 'herveroverd'. De organisatoren van de jihad zijn ervan overtuigd dat zij deel uitmaken van deze profetieŽn en dat hun strijd uiteindelijk succesvol zal zijn. Dit heeft hun een grote mentale kracht gegeven, een lange adem en de bereidheid zichzelf op te offeren.

We moeten ons er dan ook op voorbereiden aan het begin te staan van een nieuw tijdperk van oorlog. Want waarom zou de jihad worden beŽindigd? De VS hebben hun bases in Saoedi-ArabiŽ niet gesloten, Jeruzalem is nog bezet door IsraŽl en in de perceptie van deze 'strijders' worden de moslimstaten nog steeds uitgebuit door het kapitalistische Westen. Veel zal afhangen van de reactie van de VS en de Navo. President Bush heeft al verklaard dat hij in de vergelding van de aanslagen geen onderscheid zal maken tussen de terroristen zelf en de landen die hen herbergen.

Het valt daarom te verwachten dat bij de vergeldingsacties ook het bloed van onschuldige moslims zal vloeien, wat alleen een groeiende steun voor de jihad zal opleveren en nieuwe aanslagen zal uitlokken. Het Westen zal daarop hoogstwaarschijnlijk antwoorden met nog meer geweld, gebiologeerd als het is door het idee dat het deze terroristische bewegingen kan uitroeien. Maar vergelding van de aanslagen in de VS is op zijn best het verkeerde antwoord en in het slechtste geval een catastrofale vergissing. Volgende doelwitten zijn waarschijnlijk van nog grotere symbolische en materiŽle betekenis dan het WTC en het Pentagon. Het Vaticaan ligt voor de hand. Radicale moslims beschouwen de katholieke kerk immers als corrupt en haar vernietiging zou een totaal moreel verlies betekenen voor velen in de westerse wereld.

Andere mogelijkheden zijn het Witte Huis, Tel Aviv of het Europees Parlement, maar ook militaire doelwitten zoals het Navo-hoofdkwartier. Verder heeft Bin Laden in een interview verklaard dat het zijn religieuze plicht is massavernietigingswapens te verwerven.

Aanslagen op steden met biologische of zelfs kernwapens kunnen daarom niet worden uitgesloten.

Een begin van een oplossing kan alleen worden gemaakt door te analyseren welke omstandigheden de kiem hebben gelegd voor deze gewelddadige beweging. Waarom zijn zoveel moslims zo verontwaardigd over de westerse wereld en IsraŽl? Hoe zijn zij in deze positie terechtgekomen, waarin vanuit hun perspectief het enig mogelijke antwoord bestaat uit ongekend geweld en agressie? Waarom voelen zij zich bedrogen, verkracht en misbruikt door het Westen? Waarom vertrouwen zij de VS en Europa niet aan de onderhandelingstafel?

Om de antwoorden op deze vragen te vinden, moeten we teruggaan in de geschiedenis en onderkennen welke fouten de westerse landen hebben gemaakt. We moeten erkennen dat we een totaal gebrek aan respect en waardering hebben getoond voor alles wat afwijkt van ons moderne westerse systeem. Alleen dan kunnen we antwoorden vinden die ons kunnen leiden naar het einde van deze jihad. Maar de kans dat deze inzichten op korte termijn doorbreken, is klein. Waarschijnlijk zullen de zaken nog veel verder uit de hand lopen voordat ze ten goede keren.

Copyright: Het Parool