Terrorisme is oorlog, oorlog is terrorisme

verklaring van enkele Eurodusnie medewerkers

Het verschrikkelijke menselijk drama dat zich heeft afgespeeld in New York
dreigt te ontaarden in een regelrechte oorlog. Een oorlog die nog meer
mensen de dood in zal sturen. Terwijl officieel de oorlog is verklaard aan
het terrorisme prijken op de lijst van VS-bondgenoten een groot aantal
dictaturen en bijna dictaturen die tot twee weken geleden nog regelmatig
konden rekenen op verbale reprimandes van de VS. Wat te denken van
Saoedi-ArabiŽ waar lijfstraffen zoals het afhakken van handen als gewoon
wordt gezien. Wat te denken van Pakistan, waar de door een staatsgreep aan
de macht gekomen generaal Musharaf demonstranten tegen de oorlog liet
doodschieten en die tot voor enkele weken geleden het Talibanregime nog
steunde. De erkenning van het Talibanregime heeft Pakistan echter, net als
Saoedi-ArabiŽ, ondanks de grote VS druk daartoe tot nog toe niet
ingetrokken. De opmars naar de heerschappij over Afghanistan door de
Taliban werd nota bene door de VS zelf, via Pakistan, ondersteund. De
oorlog tegen het terrorisme zal net als de oorlog tegen drugs vooral een
oorlog worden tegen gewone mensen. De lange lijst dubieuze bondgenoten in
de oorlog tegen het terrorisme en de door hen geÔdentificeerde
'terroristen' maken dit meer dan duidelijk. EuroDusnie heeft zich al
eerder teweer gesteld tegen de oorlog tegen JoegoslaviŽ. Deze oorlog werd
gerechtvaardigd met achteraf schromelijk overdreven gebleken Kosovaarse
slachtoffers. Deze oorlog werd gerechtvaardigd door te spreken van
honderdduizend gedode Kosovaarse Albanezen. Het bleken er uiteindelijk 2 a
3000 te zijn. De partners in die oorlog waren de strijders van het UCK.
Over het democratisch karakter van het UCK -weten we nu - hoeven we ons
ook geen illusies te maken. Kosovo, eens een multi-etnische provincie, is
door UCK extremisten en met westerse hulp etnisch gezuiverd. Joden, Roma,
Turken, ServiŽrs zijn Kosovo grotendeels uitgevlucht. Bovendien zijn tal
van democratische Kosovaarse Albanezen door de extremisten van het UCK
vermoord. Tot voor kort heeft de UCK ook nog zo'n zes maanden huisgehouden
in Macedonie. De door de VS geleide oorlog tegen het terrorisme is niet
veel anders dan een dekmantel om de eigen westerse en kapitalistische
belangen op allerlei fronten nog verder aan de wereldbevolking op te
dringen. Niet op ťťn gebied maar op velerlei gebieden tegelijk. In naam
van de oorlog tegen het terrorisme zullen overal ter wereld burgerlijke
vrijheden (die vooral de westerse wereld nog kent) verder worden uitgehold
en de tegenstellingen tussen zwart en wit, arm en rijk, noord en zuid nog
verder groeien. Daarom moeten we nee zeggen tegen de dreigende oorlog. En
nee tegen vreemdelingenhaat, die samen met oorlogsophitsing, ook in
Nederland, met name tegen moslims, dreigend de kop op steekt. Het is
vanuit deze overtuiging en vanuit de morele plicht iets aan deze
ontwikkelingen te doen doen ook EuroDusnie medwerkers mee aan de lokale en
landelijke anti- oorlogsbeweging. Zo nemen we deel aan het Leids Anti
Oorlogscommitee, een commitee dat bestaat uit mensen met verschilende
sociale en politieke achtergronden die van mening zijn dat overal verzet
tegen de oorlogsdreiging zichtbaar moet worden gemaakt. Het LAOC bestaat
uit mensen uit de regio Leiden en richten ons dus met name op deze regio.
Daarnaast zullen we ook deelnemen aan het inmiddels opgerichte landelijke
anti oorlogsoverleg dat heeft opgeroepen voor een landelijke demonstratie
zondag a.s.

Het LAOC is te bereiken via het emailadres: laoc@mac.com