Wat betekenen de aanslagen in Amerika?

Voor iedereen die ergens nog een positief gevoel mocht hebben door de klap die is uitgedeeld aan het 'kapitalistische kwaad' zal ik maar meteen duidelijk zijn: volgens mij zijn de gevolgen zeer negatief en verstrekkend. Ik denk dat we het er wel over eens zijn dat het opofferen van burgers voor politieke/ideologische doeleinden zonder meer verwerpelijk is. De terreur actie kan dan ook zonder enige reserve veroordeeld worden. Uiteraard is dit principe algemeen, hetgeen betekent dat het niet uit maakt of de daders fundamentele moslims of soldaten uit het bolwerk van het fundamentalistische christendom Amerika zijn. Meedogenloos strategisch denken voor eigen belangen houdt geen enkele rekening met mensenlevens, dit zien we overal. Amerika heeft een lange staat van dienst wat dit betreft door directe of indirecte betrokkenheid bij conflicten zoals: Vietnam, Panama, Soedan, El Salvador, Chili, Oost -Timor enz.. In al deze landen zijn bewust burgerdoelen aangevallen waarbij duizenden mensen zijn omgekomen. Gaan we uit van het principe dat mensen overal gelijk zijn dan is wat mensen is overkomen in deze landen niets anders dan wat nu Amerikanen overkomt. Er zijn natuurlijk wel een aantal verschillen zoals de ideologische context. Het zou gaan om een strijd tussen goed en kwaad, tussen vrijheidslievende mensen en 'de roden', tussen beschaving en Islam. De oorlogen, honger en ellende in grote delen van de wereld zouden niets met Amerika te maken hebben, maar zijn veroorzaakt door gebrek aan beschaving, gebrek aan begrip van democratie. De arrogantie, de culturele, economische en ideologische overheersing van het Westen met als symbool Amerika, zorgen voor toenemende frustraties onder grote groepen mensen. Dat is de voedingsbodem voor aanvallen zoals we nu zien. Er zal ook geheel anders gereageerd worden door mensen uit de 'Derde Wereld' op het gebeuren dan door mensen in het Westen. Afschuw over de slachtoffers is er overal, maar juist dat wat de schok zo groot maakt, zal verschillend zijn. Rampen en menselijk ingrijpen die duizenden slachtoffers eisen, gebeuren er veel meer. Het gevoel van onveiligheid, rechteloosheid, is er voornamelijk in de 'Derde Wereld'. Daar zullen ook veel mensen zijn die nu een gevoel hebben van 'nu voelen jullie het ook een keer'. De oorzaak van geweld wordt daar veelal mede gezien in het handelen van Amerika als staat en van westerse multinationale ondernemingen. Nu blijkt, dat de wereld inderdaad niet zo makkelijk is in te delen in beschermde veilige staten, die zich af kunnen sluiten van wat er in de rest van de wereld gebeurt. Te vrezen valt, dat dit besef niet leidt tot ontwikkelingen die ten goede komen aan vrede en welvaart voor iedereen. Amerika met steun van een aantal westerse landen zal in eerste instantie zich juist gaan verweren tegen de rest van de wereld.
Het hart van het kapitalisme namelijk, het zakencentrum van de grootste economische macht is aangevallen. De gevolgen zijn bedreigend voor het kapitalistische systeem. Recessie kan toeslaan. Samen met de psychologische effecten op de Amerikaanse bevolking zal dit zeker een flinke ruk naar rechts betekenen. Oorlog ligt dichtbij, om de hoek en er komt een verharding van de Amerikaanse buitenlandse politiek. Het zal niet lang duren of migratie en de Islam algemeen worden in verband gebracht met terrorisme. Racisme zal dan ook toenemen. extreemrechts krijgt de wind mee.

Er komt een heftige Amerikaanse reactie en zoals het er nu uit ziet zal dat vooral een aantal Islamitische landen betreffen. Alleen een aantal kruisraketten afschieten is niet genoeg. Dit heeft Amerika de laatste jaren al talloze malen gedaan. Voorspelbaar is ook dat frustraties in die wereld alleen maar toenemen met alle gevolgen van dien.
Terwijl het er de laatste jaren op leek dat het kapitalisme langzamerhand wat betreft geloofwaardigheid, in een crisis raakte doordat de gevolgen van dat kapitalisme steeds minder te verkopen waren is deze aanslag wat dit betreft een geschenk uit de hemel. De komende jaren kunnen weer oorlogsjaren worden, dit keer niet in de strijd tegen het communisme maar tegen de terrorisme. Zoals veel misdaden die begaan zijn door Amerika in het kader van de koude oorlog, in de strijd van de beschaving tegen het barbaarse communisme, goedgepraat werden zal dat in de toekomst onder het mom van de strijd tegen het terrorisme en de Islam gebeuren. Oorlog is meestal al een manier om een (dreigende) economische recessie te overleven.

Ook allerlei zaken rond privacy-bescherming gaan op de helling. De strijd tegen het terrorisme zal zowel veel geld als vrijheid van handelen geven aan inlichtingendiensten. Maar wat is straks 'terrorisme': actiegroepen tegen het neo-liberalisme? migrantenorganisaties? burgerrechtenbewegingen? vrijheidsbewegingen?
Wat betreft het verzet tegen de neo-liberale globalisering wordt het veelbetekenend hoe de demonstraties tegen de jaarvergadering van IMF/Wereldbank op 29 en30 september aanstaande in Washington in het huidige klimaat zullen gaan verlopen.
De gevolgen van de gebeurtenissen deze week hebben dus verstrekkende gevolgen voor iedereen en dus ook voor iedereen die de komende jaren van plan is zich in te zetten voor een betere wereld.
Ik denk dat het noodzakelijk is snel zelf pogen te analyseren wat het een en ander betekent en hoe daar op te reageren.

Ed
Autonoom Centrum